Side 2 blog

Side 2 blog - Katolikker i Dialog

»Den Katolske Kirke og Vassula Rydén?«

Kiko belærer Paven

Overvejelser efter læsning af Kiko Argüellos bog ”Kerygma”

Grethe Livbjerg: »Sunde og sekteriske fællesskaber«

PR møde Punktet: "Præsentation af Neokatekumenatet"

Henriette Sørensen: "Min erfaring med Den Neokatekumenale Bevægelse."

»Lægfolket i dag«

29. marts 2015 - 

Alt for ofte præsenteres lægfolket for planer, der allerede er vedtaget før de fremlægges, og derfor virker nedvurderende på lægfolket. Eller med en klerikaliserings- og betjeningskultur, der endnu ikke er gjort op med? Og måske også med, at vi endnu har en mandsdomineret kultur hos os?

Read More

Thomas Keating og Centrerende bøn

21. jan 2015 - 

Thomas Keating taler ikke om en dømmende, straffende gud, adskilt fra os selv, som han har læst sig frem til, og som er et produkt af hans projektioner. 

Read More

»Den Katolske Kirke og Vassula Rydén?«

16. jan. 2015 - 

.. blevet forstået som, at Vassula Rydén er eller er på vej til at blive en af Den Katolske Kirkes store, anerkendte profetiske skikkelser. Det er hun ikke. Hverken allerede eller på vej. Og det hverken som en af Kirkens store mystikere eller som en af de små. Tværtimod.

Read More

Oslo: Hvad er kristen tro?

9, sept. 2014 - 

Projektet er et samarbejde mellem Den katolske kirke (Norge) og Den norske kirke. I løbet af syv aftener vil en indleder fra et af trossamfundene tale om et tema relateret til trosbekendelsen.

Read More