Side 2 blog

Side 2 blog - Katolikker i Dialog

»Den Katolske Kirke og Vassula Rydén?«

Kiko belærer Paven

Overvejelser efter læsning af Kiko Argüellos bog ”Kerygma”

Grethe Livbjerg: »Sunde og sekteriske fællesskaber«

PR møde Punktet: "Præsentation af Neokatekumenatet"

Henriette Sørensen: "Min erfaring med Den Neokatekumenale Bevægelse."

Mødepunktet: '14:00 Neokatekumenatet v. Biskoppen'

30. juli 2015

Lørdag den 20. og søndag den 21. juni blev der afholdt det faste ½ årlige pastoralrådsmøde på Magleås.

Forud for mødet skiftede et af punkterne form og metode - det blev omtalt 18. juni her på websitet med overskriften:

'Er spørgepanelet fjernet....?'

- og det kan læses <her>

og det var det, spørgepanelet var fjernet af biskoppen. Oprindeligt lød møde punktet således:

Spørgsmål til biskoppen om Neokatekumenatet ved spørgepanel bestående af Maria Truelsen, Hanne Roj-Larsen og Eva Vinther. Derefter spørgsmål og debat ved forsamlingen.

'Neokatekumenatet' er en anden betegnelse for 'Den Neokatekumenale Vandring'.
Andre ofte brugte vendinger er: 'Den Neokatekumenale Bevægelse', neocat / neokat, NK, NKV.

Men hvad blev der sagt på mødet, hvad blev der spurgt om, og hvad blev der svaret? - det kan høres herunder.

Jeg var selv tilstede på mødet - idet møderne er åbne for alle iflg.: "Vedtægter for Pastoralrådet" §7 stk 7. i lighed med bestemmelser for offentlige råd  - hvortil der henvises forretningsorden for kommunalbestyrelser.

Med det formål at gøre mødet tilgængeligt for læserne her på websitet optog jeg mødet på min recorder. Jeg var ikke den eneste der optog mødet.

På nuværende tidspunkt har jeg ikke de ca. 10 første minutter af Biskop Czeslaw Kozon, indlæg. 
Hensigten er, at gøre hele punktet tilgængeligt via en transskribering, så det vil forligge som tekst senere på året. - Således som det også skete i 2014 ifm.:

"PR møde Punktet: "Præsentation af Neokatekumenatet"  <her>

dengang dog uden at lægge selve lydoptagelsen frem. For at sikre bedst mulig dokumentation lægges optagelsen denne gang frem.

Det er klippet op, pr. indlæg for at give det bedst mulige overblik - og tilgængelighed, men intet er klippet væk. Desværre er der indimellem lidt interferens fra en mobiltelefon i lokalet.

To indlæg, fra 'Hans Larsen' og 'Teresa Starzynski' har form af et modsvar til denne skrivelse:

"Skrivelse der udtrykker bekymring for Kirkens fremtid i Danmark"

den skrivelse kan læses <her>


Tema: Den Neokatekumenale Vandring: <her>