Side 2 blog

Side 2 blog - Katolikker i Dialog

»Den Katolske Kirke og Vassula Rydén?«

Kiko belærer Paven

Overvejelser efter læsning af Kiko Argüellos bog ”Kerygma”

Grethe Livbjerg: »Sunde og sekteriske fællesskaber«

PR møde Punktet: "Præsentation af Neokatekumenatet"

Henriette Sørensen: "Min erfaring med Den Neokatekumenale Bevægelse."

Præst: "Præster er en gruppe, der er for priviligeret i det polske samfund"

28. marts 2019

Dette brev blev forleden offentliggjort af Pawel Rakowski SJ på facebook.

Da det ikke er alle der er på facebook - og der tillige er tale om en markant udmelding fra en katolsk præst, fra Polen, i Danmark - bringer vi brevet med en dansk oversættelse.

Brevet udtrykker en optik vi fuldt ud deler og det er en glæde at konstatere at der er præster, som tør sige fra.
I gamle dage ville et sådan brev lede til en intern kritik af præsten i kirken og sætte ham under pres.
En kultur og ledelsesform - der desværre stadig findes i dele af kirken, nationalt såvel som internationalt, mon vi vil se det udfoldet også i denne forbindelse?

København, den 23. marts 2019

Ærede Fru Ambassadør,

Jeg takker mange gange for frokostinvitationen på Den Polske Republiks Ambassade i Kongeriget Danmark, der er organiseret for de polske præster, som arbejder i København og omegn. Jeg vil ikke være i stand til at deltage i dette møde. Efter lang tids overvejelse har jeg besluttet mig til at løbe en risiko og ærligt skrive om årsagerne til mit fravær.

Jeg tror dybt på en klog adskillelse af Kirken fra den polske stat, der er fuld af velvilje men også orden.

Jeg kan ikke se nogen grund til, at vi ville skulle mødes i formen ambassadør - katolske præster. Jeg beder meget om den rette forståelse af mine intentioner. Mit afslag har intet at gøre med en personmæssig eller politisk modvilje. Jeg har mange gang hørt fra polakker om Ambassadørens samt Konsulens storartede arbejde i København. Jeg har imidlertid en vis samfundsorden for øje. Jeg gør tjeneste som præst over for alle døbte, idet jeg er blevet kaldet til dette, ligesom jeg er parat til at tale med enhver person, som er søgende inden for troens sfære. Jeg har en drøm om en sådan Kirke, hvor alle personer, som træder inden for i en katolsk kirke, vil være lige som følge af den dåb, som de har modtaget. Jeg har ligeledes en drøm om et sådant Polen, hvor enhver borger bliver lige velvilligt behandlet af den polske stat samt efter de samme principper. Jeg finder, at vi som præster er en gruppe, der er for priviligeret i det polske samfund.

Jeg beder Dem slutteligt om at tage imod mine ønsker om et frugtbart arbejde og tjeneste for polakkerne samt de bedst mulige relationer med borgerne i Kongeriget Danmark.

Med højagtelse

Pawel Rakowski SJ