Side 2 blog

Side 2 blog - Katolikker i Dialog

»Den Katolske Kirke og Vassula Rydén?«

Kiko belærer Paven

Overvejelser efter læsning af Kiko Argüellos bog ”Kerygma”

Grethe Livbjerg: »Sunde og sekteriske fællesskaber«

PR møde Punktet: "Præsentation af Neokatekumenatet"

Henriette Sørensen: "Min erfaring med Den Neokatekumenale Bevægelse."

»Lægfolket i dag«

29. marts 2015 - 

Alt for ofte præsenteres lægfolket for planer, der allerede er vedtaget før de fremlægges, og derfor virker nedvurderende på lægfolket. Eller med en klerikaliserings- og betjeningskultur, der endnu ikke er gjort op med? Og måske også med, at vi endnu har en mandsdomineret kultur hos os?

Read More