Video - På nettet...

Video - På nettet.... Katolikker i Dialog

urskola.se: Zygmunt Bauman

11. juni 2016 - 

"Intervju med sociologen Zygmunt Bauman om bland annat Europas framtid, sin beundran för påven Franciskus, Facebook och om att man måste prata med människor som inte tycker som man själv."

Read More