Artikler i aviser / på nettet

Artikler i aviser / på nettet - - Katolikker i Dialog

Newsweek: Kvinderne kommer til magten i Vatikanet

15. maj 2014

Marie Collins

Marie Collins

Fire kvinder med helt særlige kapaciteter er med i den kommission Pave Frans har nedsat på otte medlemmer til beskyttelse af børn. 

Newsweek skriver bl.a.:

Da Marie Collins var 13 år gammel i 1960 gennemgik hun behandling for en knogle infektion på et Dublin hospital. I et aflukkede sengeafsnit, blev hun voldtaget af hospitalets præst, Fader Paul McGennis. Hun indberettede ikke præsten før 1995, ca. 35 år senere.

Da hun offentligt fortalte om overgrebet blev hun mødt med "løgn og bedrag" fra ærkebispedømmet Dublin.

I 1996 nægtede den daværende ærkebiskop i Dublin, Desmond Connell, at overgive McGennis sagsakter (detaljeret beskrivelse af hans kendte lovovertrædelser) til politiet.

Ærkebiskoppen undskyldte for dette i 2002.

McGennis blev sendt i fængsel for flere tilfælde af misbrug i 1997.

I dag er Marie Collins en af fire kvindelige lægfolk der er udpeget af pave Frans til en kommission i vatikanet på otte medlemmer til beskyttelse af børn. 

Udnævnelserne har forbløffet den katolske verden, for kvinderne er nu i magtpositioner normalt forbeholdt kardinaler og højtstående gejstlige, og viser en dramatisk ændring i den pavelig respekt for kvinder og deres muligheder for at deltage i Kirkens ledelse.

Men hvor dyb og hvor varig ?

--

De fire kvinder har meget at bevise og meget at tabe. De vil helt sikkert møde modstand fra kræfter i Vatikanets bureaukrati og de kan komme ud for konflikter indbyrdes. Men de kommer til deres opgave uden forbindelser til den mandlige klerikalisme som mange katolikker anser for at være grundlaget for det pædofile fænomen og dets cover-ups i første omgang.

Manglende resultater, vil få vidtrækkende konsekvenser.

Vatikan iagttager, John Allen:

Hvis denne kommission ikke er i stand til at producere resultater, vil Vatikanets allerede smuldrende image næppe kunne redde det.


Dette er blot et kort udklip, læs hele artiklen og få mere at vide om de 3 andre kvinder i kommissionen.

Hele artiklen er <her>


Marie Collins Foundation <her>

SNAP speech Dublin: Child Abuse Images - A Worldwide Plagu 

Twitter: Marie Collins

Wikipedia Desmond Connell

Wikipedia: Paul McGennis

Vatican Information Service: Pontifical Commission for the Protection of Minors