Artikler i aviser / på nettet

Artikler i aviser / på nettet - - Katolikker i Dialog

Dagens Nyheter: Frans: Kirken midt i den globale landsby

27. juni 2014

Erik Helmerson skriver i lederen i Dagens Nyheter - bl.a.:

De som följer denna onda väg, som maffiamedlemmarna gör, är inte i gemenskap med kyrkan. De är exkommunicerade”. Så, ungefär, uttryckte sig påven Franciskus förra helgen vilket lett till stor uppståndelse. Bannlyste han hela maffian?

Nej, det är tveksamt om Franciskus kollektivt ”exkommunicerade” mafiosorna ur katolska kyrkan. Snarare slog han fast att ett liv som gangster, i våldets och terrorns tecken, inte går att förena med att vara en god katolik. Ett i grunden ganska självklart konstaterande. Men ändå typiskt och utmärkande för just denne påve.

-

Gång på gång markerar han mot girighet och ekonomiska orättvisor. I stället för att uppmana till bön för fred i Mellanöstern reser han dit och ber tillsammans med israeliska och palestinska ledare. I stället för att fördöma lyfter han fram förlåtelse och kärlek.

Påven är inte populär i konservativa kyrkokretsar. Han har också angripit det kapitalistiska systemet på ett sätt som får liberala katoliker, som jag själv, att svettas och ifrågasätta hans ekonomiska kompetens. Och nu betonar han alltså åter att det är de som går våldets väg – inte det utsvävande sexlivets – som helt avskär sig från gemenskapen med Gud.

 

Hele lederen er <her>