Artikler i aviser / på nettet

Artikler i aviser / på nettet - - Katolikker i Dialog

Maribo: Kæmper mod nedrivning af kirke

11. sept. 2014

Birgitta Andersen, Folketidende, skriver bl.a. 

Menigheden ved Skt. Birgitta Kirke i Maribo føler, at bispedømmet er ved at træffe beslutning om at rive kirken ned, men nu er der nedsat en støttegruppe for kirken.

--

Bohn-Jespersen efterlyser konkrete beviser for, at kirken er i så dårlig en stand, som bispekontoret og præst Gregers Mærsk-Kristensen siger. Kontoret har fået et ingeniørfirma til at undersøge kirken, og efter disse undersøgelser er kirken nu lukket helt på grund af nedstyrtningsfare. 
- Nogen har sovet i timen. Man har ikke fra hverken bispekontoret eller menighedsråd fulgt op på de dyre reparationer, som er lavet tidligere, siger han.

- Ingeniøren siger, at der er revner fra sokkel til tag, så kirken ikke længere kan betragtes som én bygning - men tre dele, siger sognepræst Gregers Mærsk-Kristensen.

- Vi har ikke set nogen som helst papirer siden 2002. Ingen i menigheden - heller ikke menighedsrådet - har set noget, siger Erik Bohn-Jespersen.

 

Hele artiklen er <her>


Historisk Atlas: Sct. Birgitta Kirke i Maribo <her>

Artikel: Folketidende: Katolsk kirke i fare for at styrte sammen