Artikler i aviser / på nettet

Artikler i aviser / på nettet - - Katolikker i Dialog

Kristeligt Dagblad: Fejlcitater og misforståelser om den katolske kirke

12. okt. 2015 - 

Sognepræst ved domkirken, Daniel Nørgaard skriver i sin kronik i Kristeligt Dagblad, bl.a.

I disse uger mødes en række katolske biskopper fra hele verden i Rom for at drøfte familiens rolle i kirken og samfundet. Allerede nu er der rygter i gang om ”moralsk optøning eller nedsmeltning” i flere lejre - godt hjulpet på vej af en bevidst misbrug af citater.

I disse uger mødes biskopper fra hele verden i Rom for at drøfte familiens rolle i kirken og samfundet. Med til drøftelserne hører kirkens syn på gengift fraskilte og homoseksuelle.

I den forbindelse er der nogle, der med forhåbning forventer, at kirken bryder med sin hidtidige lære, og andre, der med rædsel frygter det samme. Det er i min optik to yderfløje, der er på vildspor.

Det er værd at bemærke, at de to yderfløje gang på gang hiver citater frem, som skal underbygge deres påstande. Citater, der ikke er tro mod det, der faktisk er blevet sagt eller skrevet.

”Hvem er jeg til at dømme?”. Det, som pave Frans nok oftest er blevet citeret for, blev også brugt i ”Deadline” på DR 2 den 4. oktober, men nu kædet på en ny kontekst. Til billeder fra pavens besøg i USA fortalte journalist Adam Holm, at paven havde mødtes med et homoseksuelt par, som han gav en krammer, og i den forbindelse udtalte paven: ”Hvis en person er homoseksuel og søger Gud af et godt hjerte, hvem er jeg så til at dømme vedkommende?”.

Ved at kæde pavens udsagn sammen med hans møde med et homoseksuelt par virker det som en reel anerkendelse af dette forhold, og Adam Holms gæster i studiet fik da også svært ved at kommentere på dette.

Men sandheden er, at disse ord fra paven ikke blev sagt i denne sammenhæng, men stammer fra hans pressekonference den 28. juli 2013 på vej hjem fra Brasilien. Der sagde han ordene, men i en kontekst, som ingen medier har ulejliget sig med at uddybe.

-

På den anden yderfløj ses eksempler på trofaste katolikker, der frygter, at familiesynoden er ved at gøre op med den klassiske katolske lære. Her siges det, at sidste års synode åbnede op for anerkendelse af homoseksuelle parforhold.

I et indlæg på religion.dk skriver Iben Thranholm således den 4. oktober 2015, at synodens udspil var ”liberalt sindet”, og at det mest kontroversielle var ”opfordringen til at 'acceptere og værdsætte' homoseksuelt samliv og til at byde homoseksuelle par velkommen i menighederne”.

Iben Thranholm begår en dobbelt fejl, idet hun forveksler to dokumenter og fejlciterer totalt.

Det, hun kalder den ”konkluderende rapport”, er i virkeligheden et midtvejsdokument fra sidste års synode (Relatio post disceptationem af 13. oktober 2014), som redegør for biskoppernes diskussion.

Afsnit nummer 50 er blevet citeret mange gange:

”De homoseksuelle personer har gaver og kvaliteter at give til det kristne fællesskab. Er vi i stand til at tage imod disse personer, så de er garanteret en familiær plads i vores fællesskaber? Ofte ønsker de at møde en kirke, der er et indbydende hjem for dem. Er vores fællesskaber i stand til at være dette ved at acceptere og afveje deres seksuelle orientering uden at kompromittere den katolske lære om familien og ægteskabet?”.

For det første tales der slet ikke om par, men om de enkelte homoseksuelle, og for det andet bruges ordet værdsætte ikke. Godt nok opstod en sproglig misforståelse, fordi det italienske ord ”valutando” (der betyder evaluere, vurdere, afveje) blev oversat til engelsk med ”valuing” (der betyder værdsætte). Men det er under ingen omstændigheder homoseksuelt samliv, der henvises til, men homoseksuelle mennesker.

Men teksten, som Iben Thranholm kalder konkluderende rapport, var ikke synodens konkluderende dokument. Det kom den 18. oktober 2014 og kaldes Relatio synodi. Her har man ryddet alle tvetydige formuleringer af vejen og skriver blandt andet:

”Der er intet grundlag for at sammenligne eller skabe endog fjerne analogier mellem homoseksuelle forhold og Guds plan for ægteskabet og familien. Ikke desto mindre skal mænd og kvinder med homoseksuelle tendenser modtages med respekt og følsomhed.”

Sidste års synode har hverken undervejs i sit arbejde eller i sit slutdokument talt om at acceptere og værdsætte homoseksuelt samliv. Iben Thranholm har nok fået dette indtryk fra andre kilder, som fejlciterer for at skabe mistillid til synoden. Men det er vel mest nærliggende at have mistillid til folk, der fejlciterer.

Hele artiklen er <her>

Den omtalte presse konf.:

Papal Flight - Sunday, 28 July 2013'Full transcript of Pope's in-flight press remarks released' <her>

Den omtalte Deadline udsendelse:

 DR2 Deadline - med Iben Tranholm og Thomas Harder