Artikler i aviser / på nettet

Artikler i aviser / på nettet - - Katolikker i Dialog

Norge: Svar fra Fylkesmannen

16. okt. 2015

Fylkesmannen står på sitt i oversendelsesbrevet.

"– Fylkesmannen har gjennomgått saken på nytt, men kan ikke se at det er tilført opplysninger som kan føre til en omgjøring av vårt tidligere vedtak. (…) Vi mener vår lovforståelse er korrekt og overlater til departementet å foreta den endelige vurderinge"

Brevet er <her>

Kilde <her>


Tema: Norge - Medlemsregistrering - oversigt: <her>