Artikler i aviser / på nettet

Artikler i aviser / på nettet - - Katolikker i Dialog

dagbladet.no: Medlems rod i Den katolske kirke

11. feb.. 2015

Dagbladet Norge skriver bl.a.:

Medlemsrotet i Den katolske kirke
• Dagbladet har gjennom en rekke artikler omtalt medlemsrot i Den katolske kirke i Norge.

• Kirka har hatt en betydelig medlemsvekst siden 2005, forklart med stadig økt arbeidsinnvandring fra katolske land, fra omlag 41 500 medlemmer i 2006 til over 140 000 i 2014.

• Tusenvis, kanskje titusenvis kan imidlertid ha blitt registret som medlemmer uten av de selv har vært klar over det. Det strider mot Trossamfunnsloven.

• Kirka får, som de fleste andre tros-og livssynssamfunn i Norge, offentlig tilskudd per medlem. I 2015 er samlet tilskudd beregnet til omlag 130 millioner kroner.

• Fylkesmannen i Oslo og Akershus har nå pålagt kirka kartlegging av omfanget, og opprydding i medlemsregisteret.

• Kirka er pålagt å kontakte 79 000 personer som er registrert som medlemmer i perioden 2010-2014. 

Hele artiklen er <her>

- - - 

Pressemelding fra Oslo katolske bispedømme om datering av medlemskap:

Oslo katolske bispedømme reagerer kraftig på onsdagens oppslag i Dagbladet. Avisen antyder at Den katolske kirke aktivt og bevisst tilbakedaterer nyregistreringer av medlemmer for å sikre statsstøtte for 2014. Dette er ikke riktig.
Dagbladets journalister har snakket med flere av bispedømmets ansatte om saken. Vi har forsøkt å forklare hva som menes med «tilbakedatering av startdato for medlemskap … av folk som allerede er katolikker i systemet». Vi gjør nå et nytt forsøk. Det skjer ofte at vi mottar registrerings-, konverterings- og dåpsskjemaer i løpet av året som blir liggende uten at noen gjør noe med skjemaene. De fleste menigheter samler opp slike skjemaer og registrerer så de innmeldte like før registreringsfristen, som i år er 13. mars.

Hele pressemeddelelsen er <her>


Tema: Norge - Medlemsregistrering - oversigt: <her>