Artikler i aviser / på nettet

Artikler i aviser / på nettet - - Katolikker i Dialog

Vårt Land: Ingen ydmykhet å spore

17. marts 2015

Trygve W. Jordheim, tro & kirke-redaktør, Vårt Land, skriver bl.a.:

«Vi har ikke gjort noe ulovlig»

Bispedømmets representanter brukte mye tid på tallene, men det var først mot slutten av pressekonferansen. Det viktigste budskapet var at kirken ikke gjorde noe ulovlig da den registrerte om lag 56.500 intetanende personer i sitt medlemsregister.

Argumentasjonen om at det er uansett er flere katolikker i Norge enn det kirken får offentlig støtte for, ble gjentatt en rekke ganger. Det er heller ikke slik at lovbestemmelsen om støtte til trossamfunn er ment å være helt nøyaktig, forklarte advokat Kjell-Clement Ludvigsen.

Viktige forskjeller

Han kunne også fortelle at Den norske kirkes medlemsregister er basert på Folkeregisteret – punktum. Han unnlot å si at mulige ikke-medlemmer ble vasket ut med alle tilgjengelige metoder da registeret ble opprettet på slutten av 90-tallet.

Dessuten er det to viktige forskjeller på medlemsrotet i Den katolske kirke og medlemsrotet i Den norske kirke: Sistnevnte får ikke offentlig støtte basert på medlemstall, slik Den katolske kirke gjør. Og der førstnevnte motvillig gjorde som lovgiver ga beskjed om og opprettet et medlemsregister med en uheldig metode, har Den katolske kirke tolket en annen norsk lovparagraf i lys av den såkalte kirkeretten (her at kirken over overnasjonal og ikke krever ny innmelding ved flytting over landegrensene) og fått både fylkesmann og politi på nakken.

Ingen ydmykhet å spore

Advokat Ludvigsen hevdet også at nordiske kirkesamfunn i Norge får offentlig støtte «basert på innflyttede borgere», uten å nevne at det faktisk dreier seg om eksisterende kirkemedlemslister i Sverige og Island, ikke om norske telefonkataloger.

Oslo katolske bispedømme er under siktelse og etterforskning for bedrageri av 50 millioner kroner, noe som betyr at verken Fylkesmannen eller politiet godtar metoden med etterskuddsvis bekreftelse på medlemskap per brev eller telefon.

6.800 personer – blant dem humanetikere og buddhister, men først og fremst katolikker som vil ha seg frabedt å stå i medlemsregisteret – fikk sine beklagelser under pressekonferansen i går. I møte med det fellesskapet som betaler for at tros- og livssynssamfunn skal ha gode kår, var det derimot ingen ydmykhet å spore.

Hele artiklen er <her>


Tema: Norge - Medlemsregistrering - oversigt: <her>