Artikler i aviser / på nettet

Artikler i aviser / på nettet - - Katolikker i Dialog

aftenposten.no: «Saken med Oslo katolske bispedømme har en helt annen karakter og skiller seg fra andre saker»

2. marts 2015

Fylkesmannen har ikke tidligere avdekket medlemsjuks som kan sammenlignes med Oslo katolske bispedømmes «telefonkatalogverving» av medlemmer

Thomas Olsen aftenposten.no skriver bl.a.:

Torsdag ble biskop Bernt Eidsvig avhørt i flere timer. Han er siktet for grovt bedrageri og medlemsjuks i Oslo katolskebispedømme, men nekter straffskyld. Også bispedømmets økonomisjef og selve foretaket er siktet i saken.

Det var Dagbladet som først meldte om medlemsrotet i Den katolske kirke i Norge.

-

Spesiell sak
Fylkesmannen i Oslo har ansvaret for en stor del av de registrerte trossamfunn i Norge, og følger opp menigheter med uregelmessigheter. Men for første gang har Fylkesmannen anmeldt et trossamfunn etter å ha gransket medlemsrot.

- Saken med Oslo katolske bispedømme (OKB) har en helt annen karakter og skiller seg fra andre saker. De har innlemmet folk som medlem i den katolske kirke i Norge på en måte som ikke er i overensstemmelse med reglene for hvordan dette skal gjøres. Vi er kjent med at de har benyttet en metode der de har plukket ut navn i telefonkatalogen og brukt folkeregisteret for å finne fødselsnummer. De har ført inn mange medlemmer som ikke har meldt seg inn selv – og så krevet og mottatt statsstøtte for mer enn de har krav på.
Katolikkenes uortodokse og tvilsomme medlemsrekruttering har ikke vært mulig å avdekke i Brønnøysund, mener Helstad.

- Den måten de har ført opp medlemmer på, er ikke mulig å se ved å vaske medlemslistene. Det var heller ikke mange som var dobbeltoppført i forhold til andre trossamfunn.

-

TILSKUDD FRA STATEN

Tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke kan kreve et årlig tilskudd fra staten og fra kommunene.

Tilskuddet tilsvarer statens og kommunens budsjetterte utgifter til statskirken pr. medlem.

Kontroll med tros- og livssynssamfunn skjer via fylkesmennene.

I 2014 godkjente Fylkesmannen i Oslo og Akershus 195 284 917 kroner i statlig støtte. Det tilsvarer 449 kroner pr. medlem.

Siden 2006 blir alle medlemslister «vasket» mot andre menigheter og personopplysninger i Brønnøysund to ganger i året.

Hvert år siden har kun et fåtall menigheter hatt listene i orden. Trossamfunn av alle trosretninger har feil i medlemsføringen. I 2009 var Human Etisk Forbund best med en feilprosent på 3,5, viste en gjennomgang.

Oslo katolske bispedømme skilte seg den gang ved at kun at én av ti oppgitte medlemmer ikke ble godkjent.

Hele artiklen er <her>


Tema: Norge - Medlemsregistrering - oversigt: <her>