Artikler i aviser / på nettet

Artikler i aviser / på nettet - - Katolikker i Dialog

»Dette er noget alle gør uden at spørge«

28. marts 2015

Erlend Friestad, Vårt Land, skriver bl.a.:

Interne dokumenter bekrefter at biskop Bernt Eidsvig har visst om medlemsregistersaken lenger enn han har innrømmet.

Biskop Bernt Eidsvig og Oslo katolske bispedømme (OKB) har ved flere anledninger, og i sin egen rapport, sagt at de først i slutten av 2012 ble gjort klar over at uvitende personer ble lagt til medlemsregisteret i Den katolske kirke.

Fylkesmannen har kalt praksisen ulovlig. Bispedømmet, Eidsvig og økonomisjefen i OKB er siktet for grovt bedrageri av 50 millioner kroner, siden medlemmene har utløst offentlig støtte.

«Alle gjør det»

Vårt Land har fått tilgang på et referat fra Pastoralrådets arbeidsutvalgs marsmøte i 2012 – ni måneder før tidspunktet OKB og Eidsvig har oppgitt at innmeldingspraksisen ble kjent for ledelsen. Under punktet «Eventuelt» blir registreringspraksisen tatt opp:

«Helge tok opp at medlemsregistreringspraksisen skjer uten at folk blir spurt om de er katolikker/om de vil stå i registeret. Han uttalte bekymring over at denne praksisen kunne bli kjent og slått stort opp. Biskopen sa da at dette er noe alle – Den norske kirke i særdeleshet – gjør uten å spørre.»

Videre står det at «Biskopen opplyste da at det kommer mindre enn ti protester i året, så det er intet stort problem – hvis det gjøres feil, får de et høflig brev, og tilskuddet OKB har fått, betales dobbelt tilbake.»

– Gikk ikke innpå ham

Bekymringsmeldingen kom fra Helge Gudheim, daværende menighetsrådsleder i Valdres og medlem i Pastoralrådets arbeidsutvalg (AU). Vårt Land har kontaktet Gudheim, som bekrefter at innholdet i referatet er korrekt:

– Vi i Valdres hadde fått informasjon fra miljøet i Oslo der noen var bekymret for metodene i registreringspraksisen. Det ble så bestemt at jeg skulle ta opp saken på et AU-møte, sier han.

– Visste Eidsvig om praksisen da du tok opp saken?

– Jeg fikk ikke inntrykk av at dette var overrumplende ny informasjon for ham. Jeg følte også at advarselen ikke gikk veldig innpå ham, sier Gudheim.

– Eidsvig og OKB bruker «slutten av 2012» når de forteller om når de ble gjort oppmerksom på praksisen. Hva tenker du om det?

– Det får stå for hans regning. Jeg minte ham i hvert fall på det i mars 2012, sier han.

--

Vil ikke svare

Vårt Land har stilt biskop Bernt Eidsvig en rekke spørsmål. Vi har spurt om han har fått varsler, tilbakemeldinger eller lignende på registreringspraksisen før mars 2012. Han har ikke ønsket å besvare spørsmål fordi han er siktet av politiet.

Derfor har all kommunikasjon med bispedømmet og biskopen gått via fungerende administrasjonssjef Lisa Wade.

Wade kunne under et intervju onsdag ikke svare på når Eidsvig visste om praksisen. Torsdag sendte hun imidlertid en e-post der hun skriver at de har sett på referatet fra Pastoralrådets arbeidsutvalg, som «indikerer» at Eidsvig ble kjent med den «lite betryggende medlemspraksisen» allerede i mars 2012 – ikke slutten av 2012, slik bispedømmet har skrevet i sin rapport:

– Biskopen og Oslo katolske bispedømme har i dag forsikret seg om at politiet gjøres kjent med denne presiseringen, og har kopi av referatet. Vi kan imidlertid ikke se at denne presiseringen av faktum påvirker de prinsipielle spørsmål som saken dreier seg om, skriver Wade.

Bispedømmet mener at de ikke har gjort noe ulovlig i medlemsregistreringssaken, men at praksisen har vært «lite betryggende»

Hele artiklen er <her>


Tema: Norge - Medlemsregistrering - oversigt: <her>