Artikler i aviser / på nettet

Artikler i aviser / på nettet - - Katolikker i Dialog

nordlys.no: Også Den katolske kirken i Nord-Norge har registrert medlemmer som er ikke-katolske

13. april 2015

Astrid Øvre Helland, nordlys.no, skriver bl.a.

Fylkesmannen i Troms har den siste tiden undersøkt om den katolske kirken i Nord-Norge, også kalt Tromsø stift, har meldt inn personer i kirken uten deres samtykke.

De har nå fått svar fra biskop Berislav Grgić. Biskopen innrømmer i et brev til Fylkesmannen at måten Oslo Katolske Bispedømme (OKB) har registrert medlemmer på, også gjelder for Tromsø stift.

Kirken fant katolske-klingende navn i telefonkatalogen, søkte opp personnummeret deres i Folkeregisteret og meldte dem inn.

Dette skal ha foregått siden 2010

--

Jan-Peder Andreassen, kommunaldirektør ved Fylkesmannen i Troms, forteller at de kommer til å følge opp saken.

- I første omgang skal vi ha et møte med Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Kirken har laget en rapport på hvordan praksisen har vært, og det er en del forhold i rapporten vi lurer på. Senere skal vi ha et møte med Tromsø stift. Vi har behov for å få redegjørelser på flere forhold. Etter dette vil være mer i stand til å si hva vil kan gjøre med saken, sier Andreassen.

Han ønsker på nåværende tidspunkt ikke å gå inn på eventuelle konsekvenser kirken kan vente seg.

Hele artiklen er <her>


Tema: Norge - Medlemsregistrering - oversigt: <her>