Artikler i aviser / på nettet

Artikler i aviser / på nettet - - Katolikker i Dialog

"Vil have bedre svar fra katolikkerne"

2. april 2015

Fylkesmannen er ikke helt fornøyd med svarene Oslo katolske bispedømme har gitt om medlemsrotet.

BJØRN S. KRISTIANSEN og TORE BERGSAKER, dagbladet.no skriver bl.a.:

Etter Dagbladets avsløringer og pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus startet Oslo katolske bispedømme en flere måneder lang opprydningsprosess i medlemsregisteret. Resultatet deres ble presentert 16. mars.

Ifølge kirka viser opprydningen at de har omlag 130 000 bekreftede medlemmer. 17 212 er uavklarte, mens til sammen 6800 er blitt slettet. I rapporten skriver bispedømmet at de har

 «valgt å oppfylle pålegget fra FMOA (fylkesmannen, red.anm.) gjennom, etter beste evne, å forsøke å avklare riktigheten av alle registreringer».

I november påla Fylkesmannen i Oslo og Akershus full gjennomgang og opprydning i medlemslistene til Oslo katolske bispedømme. Korrespondanse om ryddeaksjonen viser at kirka har lagt egne premisser til grunn for opprydningen, og ikke det opprinnelige vedtaket fra Fylkesmannen. Der heter det: 

«Fylkesmannen pålegger OKB (Oslo katolske bispedømme, red.anm) å rette opp medlemsregisteret ved at personer som åpenbart ikke har meldt seg inn i trossamfunnet slettes fra registeret».

Fylkesmannens holdning er at man kan motta støtte for alle som har meldt seg inn i et kirkesamfunn - ikke for alle som bekjenner seg til trosretningen.

- Kirka har laget mange tabeller, og det er ikke helt enkelt å lese rapporten. Det er ikke tydelige svar på det vi har spurt om, for å si det sånn, sier juridisk direktør Merethe Helstad hos fylkesmannen til Dagbladet.

Hele artiklen er <her>


Tema: Norge - Medlemsregistrering - oversigt: <her>