Artikler i aviser / på nettet

Artikler i aviser / på nettet - - Katolikker i Dialog

Erling Tiedemann modtager Ældrerådenes Hæderspris i 2015

11. maj 2015

Pressemeddelelse fra Danske Ældreråd:

Samfundsdebattør og ildsjæl modtager Ældrerådenes Hæderspris i 2015
 
Samfundsdebattør, tidligere formand for Det Etiske Råd og forhenværende amtsborgmester Erling Tiedemann, er modtager af Ældrerådenes Hæderspris 2015. 
Prisoverrækkelsen fandt sted under overværelse af 453 folkevalgte ældrerådsmedlemmer på DANSKE ÆLDRERÅDs årlige repræsentantskabsmøde på Hotel Nyborg Strand d. 11. maj.
 
Erling Tiedemann synliggør på den nationale og lokale scene, at ældre borgere har ressourcer og kan bidrage til lokalsamfundet og til yngre generationer. En holdning han ikke blot udtrykker, men også efterlever. Som 83-årig er Erling Tiedemann aktiv samfundsdebattør og arbejder som ansvarshavende redaktør på den dansk-katolske podcast katpod.dk. Han formår at følge med tiden og ser digitale fremskridt som nye muligheder for sit virke. 
 
Erling Tiedemann modtager prisen som anerkendelse for sin mangeårige, uegennyttige indsats i utallige sammenhænge. Hans indsats strækker sig fra politik, skoleledelse, teologi, etik, til medicinsk prioritering. Han har også igennem årene siddet i væsentlige råd og udvalg. Erling Tiedemann udviser et stort engagement og har altid holdt den etiske fane højt. 
 
Bent Aa. Rasmussen, formand for DANSKE ÆLDRERÅD, udtalte ved overrækkelsen: ”Erling Tiedemann har påvirket ældrerådene til at medtænke etikken i de politiske spørgsmål”.
 
Som foredragsholder for DANSKE ÆLDRERÅD har Erling Tiedemann med humor serveret sandheder for ældrerådsmedlemmerne. Han skubber til vores opfattelse af, hvad det offentlige skal præstere, hvad vi som borgere kan forvente af fagfolk, og pointerer at vi som ældre selv har et ansvar. Erling Tiedemann sætter en standard for ældrerådsmedlemmerne.  
 
En stolt Erling Tiedemann blev hyldet med stående applaus. Han takkede for Hædersprisen og udtalte: ”Det har glædet mig, at dem der nominerede mig nævnte min optagethed af etik. Etik handler blot om det gode liv, hvordan man bevarer det uden at sætte det hele over styr. Rigtigt mange gange tak for en pris, som jeg er rigtigt glad for”.


Fakta om DANSKE ÆLDRERÅD: 
DANSKE ÆLDRERÅD er en landsorganisation for de lovbefalede ældreråd i kommunerne. Formålet er, at varetage ældrerådenes interesser og at styrke og videreudvikle ældrerådene i deres lokale virke. DANSKE ÆLDRERÅDs medlemmer er ældreråd fra 98 kommuner. Dermed repræsenterer organisationen alle landets ældreråd. 

Fakta om Ældrerådenes Hæderspris: 
Prisen består af et glaskunstværk med inskription og uddeles årligt til én eller flere personer der har synliggjort, at ældre har ressourcer til brug for lokalsamfundet, lokalt eller nationalt, har fremmet brugerinddragelsen lokalt eller nationalt eller har fremmet tanken om ældreråd lokalt eller i forhold til lovgivningen. Prisen er indstiftet af DANSKE ÆLDRERÅD. De kommunale ældreråd indstiller kandidater, og bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD udnævner prismodtageren.

I 2014 var aldringsforsker, dr. med. Henning Kirk modtager af hædersprisen. I 2013 modtog Villy Christensen, tidl. formand for Frederikshavn Ældreråd og fhv. borgmester i Frederikshavn Kommune, hædersprisen. I 2012 modtog Povl Riis, læge og professor, formand for ÆldreForum, prisen, og i 2011 var Hanne Reintoft – socialrådgiver og forfatter - modtager af prisen


Erling Tiedemann på katidialog.dk <her>