Artikler i aviser / på nettet

Artikler i aviser / på nettet - - Katolikker i Dialog

vl.no: Tilbagebetaler millioner

18. maj 2015

Bjørgulv K. Bjåen, Vårt Land, skriver bl.a.:

Mens Oslo katolske bispedømme benekter at de har gjort noe ulovlig, vil katolikkene i Tromsø stift betale tilbake 2,3 tilskuddsmillioner.

– Tromsø stift er innstilt på å refundere en del av de mottatte tilskudd for 2011 og senere, melder biskop Berislav Grgic i et brev til Fylkesmannen i Troms.

Tromsø katolske stift, som dekker Finnmark, Troms og Nordland, mener de har mottatt 2.281.721 kroner for mye i statstilskudd for perioden 2011-2014.

– For Tromsø stift er det ønskelig å kunne avslutte saken omkring de offentlige tilskuddene, forklarer biskopen i Tromsø.

Hele artiklen er <her>

- - -

16.maj 2015: Melding fra Tromsø stift om statstilskudd for årene 2011-2014:

I dag sendte jeg 5. brev til Fylkesmannen i Troms, hvor jeg skrev at det er ønskelig å kunne avslutte saken omkring de offentlige tilskuddene.

Tromsø stift er innstilt på å refundere en del av de mottatte tilskudd for 2011 og senere (les hele brevet her).

Msgr. Berislav Grgić
Biskop

Brev <her>


Tema: Norge - Medlemsregistrering - oversigt: <her>