Artikler i aviser / på nettet

Artikler i aviser / på nettet - - Katolikker i Dialog

Oslo katolske bispe­dømme svarer Fylkes­mannen i Oslo og Akershus

8. maj 2015

Pressemelding fra Oslo katolske bispedømme:

Oslo katolske bispe­dømme svarer Fylkes­mannen i Oslo og Akershus

Den 9. april mottok Oslo katolske bispedømme et brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus med 12 oppfølgingsspørsmål til redegjørelsen som bispedømmet leverte den 16. mars. Svarbrevet kan lastes ned fra katolsk.no (PDF). <her> (16 sider)

–Vi har nå overlevert svaret på oppfølgingsspørsmålene fra Fylkesmannen. Svarbrevet er tilgjengelig på vårt nettsted. Det er nå opp til Fylkesmannen i Oslo og Akershus å vurdere innholdet av brevet og den videre prosessen, sier Lisa Wade, fungerende administrativ leder i Oslo katolske bispedømme.

For mer informasjon: kontakt Lisa Wade, mobil 906 97 372 eller Anthony Valtola, mobil 975 09 655.


Tema: Norge - Medlemsregistrering - oversigt: <her>