Artikler i aviser / på nettet

Artikler i aviser / på nettet - - Katolikker i Dialog

vl.no: Oslo katolske bispedømme risikerer regning på 80 millioner

3. juli 2015

Anders Myklebust, Vårt Land, skriver bl.a.:

 Vi er en del av en verdensomspennende kirke, og Vatikanet holdes orientert om sakens utvikling. Men denne saken må vi ordne opp i selv, sier Lisa Wade, fungerende administrativ leder i Oslo katolske bispedømme, til Dagen. <her>

Mandag ble det kjent at Fylkesmannen i Oslo og Akershus krever 40 millioner tilskuddskroner tilbakebetalt fra bispedømmet, som fører medlemsregister på vegne av hele Den katolske kirke i Norge. <her>

Mulig krav: 80 millioner

«Når vedtaket er rettskraftig vil Fylkesmannen gå i dialog med Oslo katolske bispedømme om hvorledes tilbakebetalingen skal foretas», heter det i brevet.

Onsdag meldte Vårt Land at det kan komme pengekrav fra kommunene, omtrent tilsvarende samme summen som den Fylkesmannen har regnet seg fram til. <her>

Dersom Fylkesmannens tolkning av lovteksten om tilskudd til trossamfunn utenfor Den norske kirke blir stående, kan kravene til Oslo katolske bispedømme dermed komme opp i 80 millioner kroner.

Hele artiklen er <her>


Tema: Norge - Medlemsregistrering - oversigt: <her>