Artikler i aviser / på nettet

Artikler i aviser / på nettet - - Katolikker i Dialog

DN: Maria Schottenius: Påven är en helvetespredikant som är värd att lyssna på

7. sept. 2015

Maria Schottenius,  Dagens Nyheters kulturredaktion, skriver bl.a.:

Påven är en helvetespredikant som är värd att lyssna på

Franciskus skräder inte orden. Han ­varnar och skrämmer. Men det gäller ­livet på jorden nu. Moder jord måste räddas från ­”kommersiella ­relationer och ett ­perverst ägar­system”.

Helvetespredikanter hade en viss ställning i samhället långt in på 1900-talet. Vi skulle brinna i Gehenna om vi inte lydde de heliga buden. Prästerna hade mandat från himmelens härskare, och från predikstolarna utgick påbud och förbud som fick församlingsmedlemmarna att darra i bänkarna.

Sen blev det lite mer slätstruket från kyrkorna. Mer snäll himmel och mindre fruktat helvete. Och kyrkan tappade strupgreppet om de fattiga, syndiga människorna.

Därför känns påven Franciskus encyklika ”Laudato Si’” (”Lovad vare Du”), hans rundskrivelse om klimatet, som ett intressant steg tillbaka till helvetespredikningarnas tid. Franciskus skräder inte orden. Han varnar och skrämmer. Men det gäller livet på jorden den här gången. Moder jord måste räddas från ”kommersiella relationer och ett perverst ägarsystem”.

Påven är nu på väg till Kuba och i månadens nummer av Le Monde diplomatique citeras hans upproriska uttalanden under resor i Latinamerika. Han säger meningar som: ”Vi har en ekonomi som dödar”, ”Kapitalet reses upp som en gudabild”, ”Det är pengarna som styr utan att ges motstånd”. ”Vi måste få till en ändring”, ”Vi måste bli revolutionärer och fungera som en motkraft”.

Den här påven har utmärkt sig genom att med dödsförakt röja upp i Vatikanstaten, göra upp med korruption, ekonomiskt fiffel, sexuella övergrepp, dubbelmoral, andligt högmod. Han har skällt ut kurian, Vatikanstatens regering, och kraftigt kritiserat en rad kardinaler och biskopar. Han har kraftfullt gått på den italienska maffian och vet att han personligen lever farligt, men fortsätter ändå.

Hele artiklen er <her>


Tema: Pave Frans' hyrdebrev Laudato Si om miljøet <her>