Artikler i aviser / på nettet

Artikler i aviser / på nettet - - Katolikker i Dialog

Moms fusk af værdier på 2 mio kr. i norsk katolsk menighed - biskop syltede sagen

14. okt. 2016

Avisen Vårt Land skriver bl.a.:

Nesten 2 millioner kroner. Det er verdien på varene som St. Svithun katolske menighet i Stavanger importerte, men ikke betalte moms for, da de utvidet kirken sin i årene 2011-2012. Etter å ha gransket alle innførslene av kirkeinventar har tollvesenet konkludert med at det er unndratt moms for nesten 500.000 kroner for orgelpiper, kirkeklokker, kirkebenker, skriftestol og annet kirkeinventar.

-

Vårt Land har fått innsyn i tollvesenets kontrollrapport og endelige vedtak. Tollvesenets gjennomgang viser hvordan merverdiavgiften ble unndratt da varene ble importert til Norge.

Utstyr til religionsutøvelse, som er gaver fra utlandet, er tollfrie. Da Reidar Voith tiltrådte som sokneprest i 2012 oppdaget han at det i forbindelse med import av kirkeinventar var skrevet gavebrev fra søstermenigheter til St. Svithun – noe menigheten ikke har. Dermed antok han at brevene var falske.

Han ba han Oslo katolske bispedømme (OKB) om hjelp for å ordne opp i saken. Voith trodde at bispedømmet hadde tatt saken videre, men ble i tvil da biskopen, økonomisjefen og bispedømmet ble siktet i medlemsrotsaken. Dermed gikk menigheten selv til tollvesenet med dokumentasjonen våren 2015.

Link artiklen <her>

- - -

Billedgalleri: St. Svithun krike <her>


Tema: Norge - Medlemsregistrering - oversigt: <her>