Bøger

Bøger - Katolikker i Dialog

eBog / Bog - Myten om den muslimske invasion

1. feb. 2017

Forlaget Vindelsti skriver

I dag cirkulerer der en række forestillinger om de muslimer, der bor i den vestlige verden: Hvordan de er, hvad de gør, og hvad de vil:

* Muslimerne vokser så hurtigt i antal, at de vil snart vil være i flertal i Europa. 
* Muslimerne ønsker, at de vestlige lande skal indføre sharialovgivning. 
* Muslimerne er for anderledes til, at de kan integreres i et vestligt demokrati. 

148.jpg

Fælles for disse og andre påstande er, at de er i modstrid med fakta. Alligevel spredes de i stadig bredere kredse og påvirker befolkningerne og det politiske miljø i mange europæiske lande. 

I Myten om den muslimske invasion tager Doug Saunders påstandene op en efter en og dokumenterer, hvad der er myte, og hvad der er sandhed. Samtidig viser han, at vi har været i den samme situation før: For omkring hundrede år siden florerede de præcis samme forestillinger om den tids indvandrere, katolikker og jøder. 

Forfatteren mener ikke, at den muslimske indvandring er uden problemer. Hans ærinde er, at vi skal beskæftige os med de reelle problemer i stedet for indbildte problemer. Lytter vi til myterne, får det os til at møde vores nye naboer med modvilje og frygt, og det kan blive en hindring for, at de bliver integrerede og får lov til at gøre en positiv forskel i vores samfund. 

Doug Saunders har skrevet to helt nye kapitler til den danske udgave af bogen: om situationen efter jordskredsvalget til Europaparlamentet i juni, og om truslen fra de vestlige jihad-krigere, der vender tilbage efter at have kæmpet i Mellemøsten. 

Doug Saunders er kommentator og journalist på den canadiske avis The Globe and Mail. I perioden 2003-2012 var han redaktionschef for avisens Europakontor i London. Fire gange har han vundet The national Newspaper Award, det canadiske modstykke til The Pulitzer Prize. Han har tidligere udgivet den anmelderroste reportagebog Arrival City. The Final Migration and Our Next World (2010), som er oversat til otte sprog.

 

Gratis download: Hvordan flygtningedebatten gentager sig

"Vi har det med at komprimere fortidens begivenheder og huske den nyere histories kriser som mere kortvarige og enkle, end de var." Det skriver den canadiske journalist Doug Saunders - med henvisning til, at da sydeuropæiske katolikker og østeuropæiske jøder kom til Nordeuropa og USA, husker vi det sådan, at de nærmest problemfrit blev integreret.

Men det er en kollektiv erindringsforskydning:

"Vi glemmer, at jøderne og katolikkerne blev betragtet som en trussel mod vores demokrati og vores civilisation. Vi glemmer, at det nærmest var almengyldigt i omtrent trekvart århundrede at betragte disse mennesker som medlemmer af en fremmed civilisation; at nære mistillid til dem, fordi vi gik ud fra, at de var motiverede af deres religion; at forbinde dem med vold; at tro, at de bevidst nægtede at lade sig integrere."

Du kan gratis downloade hele Doug Saunders' beretning om, hvad holdningen var til de indvandrende jøder og katolikker - og se, hvor meget debatten i dag minder om debatten dengang.

Udklip:

Tredje del:  Vi har været her før

Den katolske invasion
Hvis man havde boet i USA i 1949-1950, havde det været næsten umuligt at komme uden om Paul Blanshards bog American Freedom and Catholic Power. Den lå i 11 måneder på New York Times’ bestsellerliste, blev anbefalet af bogklubben Book of the Month, førsteudgaven blev solgt i 240.000 eksemplarer og kom i 26 genoptryk i USA og over hele verden. Også en andenudgave blev en stor succes i 1958.

Bogen er nu stort set forsvundet ud af den offentlige bevidsthed, men i en periode var det nærmest sådan, at der lå et eksemplar fremme på sofabordet i alle veluddannede, angloamerikanske middelklassehjem.

Hvad var det for nogle tanker, som alle blev grebet af?
Blanshard slog alarm over flodbølgen af romersk-katolske indvandrere i USA. Han advarede om, at den var en voldsom trussel mod demokratiet, mod lighed og sekulære værdier.

Immigranterne kom fra lande, der næsten alle var autoritære, religiøst fundamentalistiske, imod kvinders rettigheder og præventionsmidler. Katolikker var tilhængere af varige, uforanderlige, kirkeligt fastlagte dogmer, der ikke så meget var trosbetingede som politisk ideologiske:

”Et levn efter en middelalderlig, autoritær tankegang, som ikke har nogen retmæssig plads i et demokratisk amerikansk miljø.”

Blanshard beskyldte katolikkerne for, at de hverken kunne eller ville integreres, de skabte parallelsamfund i amerikanske byer og konspirerede om at udbrede deres tro endnu mere. Katolicismen var i bund og grund et

”udemokratisk system under en fremmed magts kontrol.”

Hurtigt voksende katolske familier ”overgår i vækst de ikke-katolske dele af vores befolkning” og ville snart gøre et forsøg på at få kontrol over præsidentembedet og indføre guddommelig lov gennem en

”katolsk plan for Amerika”, som skulle føje et tillæg til forfatningen, der gjorde USA til en ”katolsk republik”.

Beviset for katolikkernes hang til yderligtgående social kontrol fandt han i de religiøse ekstremister med sort hovedtørklæde, nonnerne. De repræsenterede kirkens forsøg på at genskabe ”en tidsalder, hvor kvinder skal have nydt at underkaste sig og hengive sig til selvfornedrelse.” Ydermere hævdede han, at de fleste kriminelle i de amerikanske byer var katolikker, og at enhver stor katolsk samfundsgruppe var præget af vold, fascisme, kriminalitet og terror.

Man måtte i USA have en ”modstandsbevælgelse”, der kunne imødegå

”præsternes antidemokratiske handlemåder og … ethvert intolerant eller separatistisk eller uamerikansk træk i disse handlemåder.”

Blanshard var så langtfra en ubetydelig pamfletskriver eller religiøs fantast. Han var chefredaktør på The Nation og aktiv advokat og anklager udpeget af New Yorks borgmester Fiorello La Guardia til at lede Department of Investigations and Accounts, hvor han afslørede både svindel og korruption.
 

Læs mere: Hent gratis <her>


Udgivet: 2014
Længde: 256 side
Format: Kindle (iPad / Android / Kindle / Mac / Winodws) eller papir.
ASIN: B007MDK6MK
Forfatter: Doug Saunders
Udgiver: Forlaget Vindelsti

Website: Forlaget Vindelsti

eBog - Engelsk: Kindle $ 12.58 hos Amazon <her>  

Bog - Dansk: Saxo kr. 100,- <her>

Bibliotek - Dansk <her>


Den omtalte "Hvis man havde boet i USA i 1949-1950, havde det været næsten umuligt at komme uden om Paul Blanshards bog American Freedom and Catholic Power."

Wikipedia: American Freedom and Catholic Power
Bog - Amazon: American Freedom and Catholic Power
Bibliotek.dk <her>