Notitia Blog

Notitia Blog - Katolikker i Dialog

På tur med Esbjerg Byhistoriske Arkiv: Kirke og kloster

4. aug. 2015

Hvis man bor i Esbjerg eller omegn kan dette måske have interesse.

Esbjerg Byhistoriske Arkiv:

Kulturhistorisk hverdagstur onsdag, den 26. august 

Kirke og kloster

Kirke og kloster Historieholdet ved Esbjerg Byhistoriske Arkiv har tradition for at lægge en eller to ekskursioner ind i programmet i forlængelse af det gennemgåede stof. Kurset i Europas historie er ingen undtagelse, selv om vi indtil videre holder os inden for landets grænser. Centralt for perioden var kristendommens indførelse og vigtigt for almindelige mennesker de klostre, som skød op rundt omkring i landet. Nonner og munke kom ikke blot til at påvirke det religiøse liv, men fik desuden stor betydning for omegnens beboere. På klostrene var der f.eks. mulighed for at blive passet og plejet i tilfælde af sygdom, for nogle munke havde forstand på medicin og holdt sig heller ikke tilbage for en mindre – eller større – operation i nye og næ. Klosterlivet var selvfølgelig religiøst, men ikke nødvendigvis kedeligt: Brygning af øl var en del munke ferme til, og de holdt sig nødvendigvis ikke tilbage med at smage på de gode sager.

Med reformationen i 1536 blev klostrene som katolske institutioner udfordret. Nogle lukkede, andre fortsatte nogle år endnu, men ingen af de gamle klostre i Danmark er i funktion længere. Adskillige blev revet ned, mens nogle enkelte klosterkirker blev konverteret til landsbykirker. Derfor titlen på dagens tur, der skal føre os til kirke og klostre.

Læs mere i selve programmet <her>

Website: Esbjerg Byhistoriske Arkiv <her>