Side 2 blog

Side 2 blog - Katolikker i Dialog

»Den Katolske Kirke og Vassula Rydén?«

Kiko belærer Paven

Overvejelser efter læsning af Kiko Argüellos bog ”Kerygma”

Grethe Livbjerg: »Sunde og sekteriske fællesskaber«

PR møde Punktet: "Præsentation af Neokatekumenatet"

Henriette Sørensen: "Min erfaring med Den Neokatekumenale Bevægelse."

Ole Dam: En bemærkelsesværdig udgivelse

30. aug. 2014

Ole Dam er pens. skoleinsp:

  • Katolsk Centralskole (nu Sct. Ansgar skole) Nørrebro fra 1968 til 1978
  • Sct. Joseph skole i Ringsted fra 1978 til 1995

Ole Dam er gift med Kirsten Dam på 58. år og har fire børn, 9 børnebørn og 1 oldebarn.

Indlægget har tillige været bragt i KO nr. 9 2014 side 14 <her>

- - -

Ole Dam: En bemærkelsesværdig udgivelse

I Katolsk Orientering nr. 6 2014 <her> kunne man læse om en udgivelse på dansk Kerygma af Kiko Argüello om grundlaget for "Den neokatekumenale Vandring" (NKV), som med præsteseminariet i Vedbæk udklækker præster i hastigt tempo og i løbet af kort tid vil tegne Den Katolske Kirke i Danmark.

I den noget overfladiske anmeldelse af bogen kunne man læse, at beskrivelsen var en sund forkyndelse af det centrale i vor kristne tro.  Der var således god anledning til at sætte sig ind i teologien for NKV. 

Her i landet har man efterhånden vænnet sig til de talrige helgenbeskrivelser, som er sukret ind i fromme historier, indtil det kvalmende. I den henseende overgår denne bog så langt tidligere fromme beskrivelser.  Bogen indledes med en selvbiografisk beskrivelse af forfatterens baggrund, som strækker sig over de første 67 sider, hvor han slutter med:

"Jeg har fortalt lidt om min erfaring, og jeg er selv forbløffet over de undere, Herren har gjort og stadig gør med os." 

Undervejs fortæller han om, at folk, der ser, at han tager sig af de svage i samfundet, så som poliolammede, de unge som vakler rundt plakatfulde i Madrids omegn, kalder ham

"den hellige Kiko"

og på side 47 beskriver Kiko et vaskeægte mirakel, hvor to, der var oppe at slås, blev venner, mens Kiko bad for dem!!  -  Så der er ikke langt igen.

Mængden af fantastisk fromme historier er overvældende, og selv om de fleste antagelig er ægte, er der indimellem nogle, der virker konstruerede til lejligheden. Kiko er en flittig citatatlet, der i omfang får det til at minde påfaldende om Jehovas Vidners anvendelse af Bibelen.

Kiko fortæller om, hvordan NKV arbejder, når de ankommer til at sogn for at påbegynde "Vandringen"; her belærer de sognepræsten om, at nu må han forlade den pastorale omsorg baseret på sakramenterne til fordel for en pastoral omsorg baseret på evangelisering, som NKV er specialiseret i. 

Han siger ligeledes, at de, der tror, at religion er noget for småborgerlige personer, der går i kirke om søndagen, tager fuldstændig fejl.  Gud må udholde denne form for småborgerlig kristendom, som i dag Gudskelov er i krise. (side 111)

Læsere, der skulle stille sig tvivlende over for bogens mange påstande og modsigelser, vil overbevises om sandhederne, idet pave Benedikt XVI under audiensen den 20. januar atter har bekræftet, at "Vandringen" er en gave til verden fra Helligånden. 

"Er dette blot ord, eller er det, jeg siger, sandheden?  Det er en dyb sandhed, brødre!  Jeg taler til jer på Herrens vegne.  Jeg er en engel for jer." (side 120) 

Kiko sætter ikke sit lys under en skæppe, men virker snarere som en manisk ekshibitionistisk person.

Til slut skal de lovformeligt ægteviede katolske par have et par ord med på den rette vej fra Kiko.

Hos Kiko er ægtesengen det andet alter, hvori ægtefællerne virkeliggør sakramentet.  Efter at parret har undersøgt vaginalsekretet efter Billings naturmetode, evt. med hjælp af en kalender eller en applikation på smartphonen, knæler de ned og beder Herren være dem nær, hvorefter de er parate til den ægteskabelige akt-  hvis ellers de ikke i mellemtiden har tabt gnisten.

Efter en gennemlæsning af bogen Kerygma, som er blottet for klar teologisk ballast, må man konkludere, at den virker som skrevet af en psyko-infantil person, der lider af en enorm selvovervurdering. 

Så længe NKV går ud på gader og stræder og forsøger at hjælpe de svageste, som f.eks. Kirkens Korshær og andre hjemlige institutioner gør, kan de gøre et godt arbejde, men i det øjeblik bevægelsen involverer en allerede sammen-tømret sognemenighed, vil det gå galt. Den bliver sekterisk.

Måske er seriøsiteten gået tabt i oversættelsen.

Ole Dam, pens. skoleinsp.


Kiko Argüello: KERYGMA
I slummen med de fattige
En erfaring med nyevangelisering: Missio ad gentes

Originaltitel: Il Kerigma. Nelle baracche con i poveri. Un´ esperienza di Nuova Evangelizzaione: la missio ad gentes
Originalsprog: Italiensk
Dansk oversættelse: Merete Noval

ISBN 978-87-92501-29-5
140 sider, paperback, kr. 95

Katolsk Forlag: Kerygma


Tema: Den Neokatekumenale Vandring: <her>