Side 2 blog

Side 2 blog - Katolikker i Dialog

»Den Katolske Kirke og Vassula Rydén?«

Kiko belærer Paven

Overvejelser efter læsning af Kiko Argüellos bog ”Kerygma”

Grethe Livbjerg: »Sunde og sekteriske fællesskaber«

PR møde Punktet: "Præsentation af Neokatekumenatet"

Henriette Sørensen: "Min erfaring med Den Neokatekumenale Bevægelse."

Biskop: »Moralsk har vi svigtet«

22. okt 2015 - opdateret 27. okt. (opsummeringen er udvidet)

Biskop i Tromsø, Berislav Grgić

Oslo katolske bispedømme (OKB), økonomichef Pham Cong Thuan og biskop Bernt Eidsvig er sigtet for groft bedrageri for 50 millioner kroner.
Det skete i feb. 2015 - og sagen køre stadig - du kan læse nærmere om sagen på temasiden 'Norge - Medlemsregistrering' <her>

Baggrunden for sigtelsen er, at OKB gennem 5 år, mellem 2010 og 2014, registrerede 10.000vis af intetanende borgere som kirkens medlemmer, hvorefter de indgik i den årlige opgørelse OKB aflevere til staten, der grundlag for statens støtte til kirken.

I Norge tildeles alle godkendte Tros og livsyns samfund, tilskud ud fra medlemstal - og således sidestilles de med den Norske Folkekirke.

Borgere med katolsk klingende navne blev fremfundet via telefonbøger, sat sammen med deres CPR nummer, og derefter lagt ind i kirkens medlemsregister.
Uden den pågældende borgers samtykke.

En kort opsummering er her:

Juni 2014  - Datatilsynet på kontrol besøg i OKB og skriver i deres pressemedd. efterflg: 

"Kontrollen avslørte at det var mange alvorlige avvik fra bestemmelsene i personopplysningsloven."

Okt. 2014 - avisen "Dagbladet":

"Kommunikationschefen i Human-Etisk Forbund er - højst ufrivilligt - blevet medlem af den katolske kirke i Norge."

Okt. 2014 - avisen "Dagbladet":

"Fylkesmannen (amtsmanden) i Oslo bede om redegørelse for hvordan «ufrivillige katolikker» har endt som tilskudsberettiget medlemmer i den katolske kirke."

Nov. 2014 - avisen "Dagbladet":

"Islandske Nanna Maria Cortes var medlem af Den katolske kirke i næsten 2 år. Helt uden hendes vidne og samtykke."

Nov. 2014 - I en skriftlig redegørelse fra Oslo katolske bispedømme (OKB), til fylkesmannen i Oslo og Akershus:

Kirken kalder selv praksissen  for «ikke tilfredsstillende».

Nov. 2014 - avisen "Dagbladet":

"Den katolske kirke i Norge pålægges at kontakte 60.000 af sine medlemmer - for at finde ud af om de faktisk er katolikker."

Feb. 2015 -  Fylkesmannen (Amtet) i Oslo har åbnet en tilsynssag mod Den katolske kirke i Norge, på grund af rod med medlemsregistrering:

Feb. 2105 - Oslo politidistrikt:

"I forbindelse etterforskning av Oslo Katolske Bispedømme ransaker i dag politiet på flere steder i Oslo. Bispedømmet er siktet for grovt bedrageri."

Marts 2015 - Ansgarstiftelsen, Den Katolske Kirke i Danmark, fjerner en artikel hvori de afviser at der er begået svindel i Oslo katolske bispedømme

"Meddelelsen der forsvandt fra katolsk.dk......."

Juni 2015 -  Biskop Eidsvig betegner det selv som:

"rod, ikke snyd"

Juli 2015 - avisen "Vårt Land": 

"Mandag ble det kjent at Fylkesmannen i Oslo og Akershus krever 40 millioner tilskuddskroner tilbakebetalt fra bispedømmet, som fører medlemsregister på vegne av hele Den katolske kirke i Norge."

(Gør kommunerne det samme - er der tale om 80 mio.)

Sept. 2015 - avisen "Vårt Land": 

2012: Katolik advarer biskop Eidsvig om, at det kunne være en sag for politiet hvorledes man administrere medlems systemet.

2015: Oslo katolske bispedømme: Eventuelle fejl er sket i god tro.

Sept. 2015 -  Tromsø stift, der er selvstændigt bispedømme, men har sit medlemsregister drevet av Oslo katolske bispedømme:

"Ikke etisk holdbar metode"
"Vi kommer ikke til at anke. Vi vil betale tilbage"  (ca. 5. mio)

Meddelelse fra Tromsø sift - Den katolske kirke i Nord-Norge - 15 okt. 2015

"Da jeg har valgt å tilbakebetale det Fylkesmannen i Troms har krevet av Tromsø stift, skylder jeg å gi en forklaring. For meg er det fremtredende i saken det moralske, og det overskygger argumentet omkring lover og regler. Moralsk har vi sviktet, og derfor betaler vi tilbake"

skriver biskoppen i Tromsø, Berislav Grgić i sin redegørelse til kirkens medlemmer og til offentligheden.

Hele medd. er <her>

Og medd. slutter med:

"Vi skal formidle sannhet, kjærlighet og fred. Min opplevelse er at vi gjennom det som har skjedd, utad gir et inntrykk av Kirken som ikke samsvarer med oppdraget. Skal vi formidle sannhet må, må krav om det i første rekke gjelde oss selv"

"Innad i Kirken er skapt betydelig ufred i form av splittelse. Alt dette er forhold som er viktigere enn penger og tegn på at vi fremfor noe må gå i oss selv og gjøre opp for oss der vi har feilet"

Men - og nu bliver det mildt sagt problematisk - på katolsk.no har man gengivet meddl. fra biskoppen i Tromsø, Berislav Grgić, dog har man ændret markant i den:

Berislav Grgić skiver:

katolsk.no skriver:

"Dessverre ble en beslutning i Norsk katolsk bisperåd ikke fulgt opp, og disse registreringene fortsatte."  <her>

Iflg. Biskop Berislav Grgić blev beslutningen tilsidesat - hvilket må siges at være er en aktiv handling om ikke, at stoppe den problematiske håndtering.

Men i OKB version på katolsk.no udlægges det som, at der ikke blev fulgt op på den.

Flere medier i Norge er blevet opmærksom på det:

vl.no: Tromsø-biskop advarer mot søksmål <her>

aftenposten.no: Tromsø-biskopen: «Moralsk har vi sviktet» <her>

Opdatering 24. okt. 2015:

Efter ovenstående er publiceret har Lisa Wade, administrativ leder, Oslo katolske bispedømme,  meldt nedenstående ud - pr. 23. okt. 2015, hvorved de indrømmer at have redigeret i meddelelsen fra Biskop Berislav Grgić, uden dog specifikt at redegøre for, hvor de har rettet og hvorfor. De skriver bl.a.:

"Redaktøren for katolsk.no har et selvstendig ansvar for alt som publiseres på nettsiden. Det er derfor vanlig at vi leser gjennom de artikler som kommer til oss og har en dialog med skribenten om eventuelle faktafeil eller behov for omformuleringer."

"Vi ønsker en åpen dialog" <her>


Tema: Norge - Medlemsregistrering - oversigt: <her>