Side 2 blog

Side 2 blog - Katolikker i Dialog

»Den Katolske Kirke og Vassula Rydén?«

Kiko belærer Paven

Overvejelser efter læsning af Kiko Argüellos bog ”Kerygma”

Grethe Livbjerg: »Sunde og sekteriske fællesskaber«

PR møde Punktet: "Præsentation af Neokatekumenatet"

Henriette Sørensen: "Min erfaring med Den Neokatekumenale Bevægelse."

Pave Frans ønsker ikke gejstlige fraktioner indenfor Curien

29. marts 2015

Pave Frans ønsker ikke gejstlige fraktioner indenfor Curien

Bloggen Crux Sancta 19. marts / Bloggen Gaceta Religiosa, Domingo Delgado Peralta, 16. feb. skriver:

Så tydeligt udtrykker paven sig når det drejer sig om at fjerne repræsentanter for forskellige gejstlige faktioner/grupper fra kirkens ledelse (især konservative lægbevægelser) som har besat forskellige stillinger indenfor kirkens ledelse i Rom, idet disse grupper plejer at bruge deres indflydelse til fordel for dem selv i stedet for at gavne kirken i al almindelighed. Derfor fastslår dokumentet om reformen af Vatikanets apparat:

"Vi skal øjeblikkelig standse associationers, kirkelige bevægelsers  og religiøse institutioners tendens til at indtage kontorer og stillinger indenfor Curiens organer og afdelinger med det formål at opnå særlige fordele og ikke for at tjene kirken".

Som følge af disse erfaringer har Pave Frans planlagt ( i den reform som han ønsker at gennemføre indenfor curien for at tilpasse denne til de nye tider) at udelukke nogle bestemte gejstlige grupper fra kirkens ledelse, heriblandt Opus Dei, Communion og Liberacion, Foculares og Kikos (*), som under Johannes Poul d. 2's lange embede (og  også under Benedicts korte)  blev indlemmet  i indflydelsesrige og vigtige stillinger indenfor curien,  og med alt hvad dette  medfører af kampe om magt og indflydelse mellem kirkelige fraktioner i kirkens ledelse, noget som Pave Frans og den nye ledelse i kirken betragter som skadeligt, fordi man mister fokus på selve  kirkens overordnede  vision om enhed og  helhed.

I paragraf 13 i reformdokumentet tilføjes det, at man også

"skal undgå at give adgang for personale der stammer fra kirkelige miljøer,  som opretholder tanke  og handleformer, som ikke er afbalancerede, og som er i modsætning til den balance, som bør karakterisere lige præcis curien, hvis pligt det er at garantere fællesskabet indenfor diversiteten".

På dette punkt forekommer det,  at pave Frans er fast besluttet på at gøre curien mere styrbar, mere universel og mere åben for hele den katolske verden og i overensstemmelse med hans nye kirkelige og pastorale stil, som vender tilbage til rødderne i 2. vatikanerkoncils kirkelige  lære. Naturligvis kan paven i sit arbejde mærke den indre modstand fra de mest konservative sektorer,  som viser uvilje og yder modstand mod at danne fællesskab med paven, men især mod at miste deres indflydelse og privilegier, som pave Frans ikke er indstillet på at bevare på grund af hans projekt om at gøre kirken mere simpel og åbne den overfor verden gennem en praksis, som er mere enkel nøjsom og direkte.

Med denne reform vil medlemmer af de ultrakonservative grupper, som også har infiltreret Vatikanet og vundet vigtige stillinger i de sidste år, blive sat udenfor curien. Derfor attesteres det i konklusionens paragraf 13 af dokumentet om reformen af curien, at  man ved ansættelse af Vatikanets personale skal   følge kompetencekriterier og  undgå enhver form for ydre pres, i den hensigt  

"i det mindste i et vist omfang at undgå denne fare".

Alt dette varsler, at den reform af curien som pave Frans er i gang med, kan blive forsinket på grund af vanskeligheder i  projektet og den modstand som den møder. Men én ting er også sikkert: pavens beslutsomhed mht. at gennemføre denne reform. I  hvert tilfælde ville det være ønskeligt at disse kirkelige sektorer, som yder modstand mod pavens reformer, ender med at adlyde ham (noget som de så mange gange har hævdet, når det drejede sig om sager der behagede dem) og ydmygt " fornægter" sig selv (hvis de ønsker at følge Kristus) det vil sige forlade deres egoisme, deres eksklusive og ekskluderende korporativisme, deres sektvirksomhed, således at Helligånden og Kristi ånd bliver et med hele kirken, med Peter som den sten den hviler på. For at Kristi ord om at "vi alle er et med ham og i ham" skal opfyldes og at evangelisering og omvendelse i verden bliver fremmet.

16. feb. 2015.
Publiceret af Domingo Delgado Peralta, journalist, teolog og kriminolog  og José Manuel Vidal, ansvarshavende redaktør i Religion Digital.Informacion religiosa de Espana y el mundo. Kilde: <her><her> og <her>

* 'Kikos' = Den Neokatekumenale Vandring

Oversættelse: Ingerid og Pablo Cristoffanini


Andre "Side 2" indlæg om Den Neokatekumenale Vandring

Udsendelser i TV / Radio om Den Neokatekumenale Vandring

Artikler i aviser / på nettet om Den Neokatekumenale Vandring