Udsendelser i TV og Radio

Udsendelser i TV og Radio - Katolikker i Dialog

NRK radio: Katolsk Biskop Eidsvig om oppdragervold

10. feb. 2015

NRK radio - Nyhetsmorgen 10.02.2015

Katolsk Biskop Eidsvig om oppdragervold <her>

Eller hør det her - tids angivelse fra start:

30:15 Barneombudet ut mot paven

32:20 Eidsvig om oppdragervold

NRK - Barneombodet talar Paven midt imot

Til NRK stadfestar biskopen at han støttar norsk lov.
– Me skal ikkje slå born uansett kva nemning ein brukar for fysisk avstraffing. Eg trur dette har med kultur å gjera, ikkje religion. Det er ikkje meir enn 30 år sidan det var tillate å slå born i Noreg. Framskritta er vel ikkje like store verda over, seier Eidsvig.

Barneombodet sende måndag eit brev til Bernt Eidsvig, biskopen for dei tretten sørlegaste fylka i Noreg. I brevet ber ho om ei klargjering av Eidsvig sitt standpunkt til vald mot born.

Her kan du lesa heile brevet frå Barneombodet til biskopen

Hele artiklen er <her>