Udsendelser i TV og Radio

Udsendelser i TV og Radio - Katolikker i Dialog

nrk.no: Frykter katolske menigheter går konkurs

26. feb. 2015

NRK Norge skriver:

Sognepresten i St. Ansgar katolske menighet i Kristiansand frykter streng straff i forbindelse med medlemsjuks kan føre til at lokalmenigheter går konkurs.

Biskop Bernt Eidsvik og en administrativ leder i Oslo bispedømme er ifølge VG siktet for grovt bedrageri av 50 millioner kroner.

– Hvis vi må betale mye i bot, er vi konkurs. Dette er veldig alvorlig, sier sogneprest Frode Eikenes.

Medlemsoppryddingen i Den katolske kirke har ført til at menigheten i Kristiansand har mistet om lag 600 medlemmer. Det betyr at kirken har mottatt mer statsstøtte enn den har krav på. Medlemstallet er i dag på om lag 4500.

Det er medarbeidere ved bispedømmekontoret i Oslo som tok i bruk telefonkatalogen for å finne personer med «katolsk-klingende» navn for så å melde dem inn i kirken.

Radio interviewet er <her>


Tema: Norge - Medlemsregistrering - oversigt: <her>