Udsendelser i TV og Radio

Udsendelser i TV og Radio - Katolikker i Dialog

Sveriges Radio: Påven besöker Lund: Hur möjlig är en försoning?

25. Sept. 2016

Sveriges Radio:

Den 31:a oktober kommer påve Franciskus till Lund och Malmö. Han kommer för att delta i högtidlighållandet av Reformationen, nästa år är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser på kyrkporten i Wittenberg.

Gemensamma värdar för mötet i Lund och Malmö är Lutherska världsförbundet och den katolska kyrkan. Temat för mötet är "från konflikt till gemenskap" och det är försoning och det som förenar som står i fokus. Anna Bubenko har pratat om försoning och förändring med lutheraner och katoliker i Lund.