Udsendelser i TV og Radio

Udsendelser i TV og Radio - Katolikker i Dialog

DR P1 - Audiens med Peter Bastian og Maja Lisa Engelhardt / Peter Bastians Mands Minde foredrag

'DR P1 - Audiens med Peter Bastian og Maja Lisa Engelhardt'
2. april 2017

DR skriver:

"Jeg fandt en fred et sted, jeg ikke vidste, der var ufred", siger musikeren Peter Bastian, der blev døbt for et år siden, midt i en opslidende behandling for leukæmi. Maleren Maja Lisa Engelhardt skal igennem en proces, der ender med, at hun må opgive sig selv og sine mål, før billedet åbner sig, og hun kan arbejde med det. De to kunstnere taler om deres dybe tro, om skabelsesprocessen og om hvordan det går hånd i hånd i deres liv. 
Tilrettelæggelse: Katarina Lewkovitch.
Sendt 16. maj 2016.

Programside <her>

Podcast feed <her>


'DR P1 - Mennesker og Tro Special: Til minde om Peter Bastian'
28. marts 2017

DR skriver:

I anledninge af Peter Bastians død genudsender vi Anders Laugesens samtale med den livskloge musiker. (Redigeret genudsendelse)

Programside <her>

Podcast feed <her>


'Mands Minde foredrag: Peter Bastian - Gå aldrig ned fra scenen'
2010

DR skriver:

66 års kulturhistorie oplevet indefra. Musikeren Peter Bastian fortæller om sit liv, sine tanker og erkendelser. Udsendelsesrækken er optaget på Vartov i København.

12. april 2010
Musikeren Peter Bastian, tager Grundtvigs tradition med Mands Minde foredrag op. I dette første foredrag handler det om kærlighed til udvikling og vækst, en taknemmelig mod samfundet som har gjort at vi er de første i historien der kan tillade os at spørge vores børn "Hvad vil du bruge dit liv til". Om levendegørelsen af fortiden, om de store spørgsmål og om to forskellige lyttepositioner. Foredragsrækken har fået titlen "Gå aldrig ned fra scenen" og med undertitlen 66 års kulturhistorie oplevet indefra, dette første afsnit har fået titlen "Mands Minde".


19. april 2010
Slægt og barndom, søn af to vidt forskellige slægter, af to mennesker i rivende udvikling, om en fattig opvækst drevet af livsmod og en blomstrende fantasi. Om en opvækst med traditionelle maskuline og feminine værdier, og om udvikling imod global bevidsthed og senmodernitet. Foredragsrækken har fået titlen "Gå aldrig ned fra scenen" og med undertitlen 66 års kulturhistorie oplevet indefra Dagens har fået titlen "De tidligste år".


26. april 2010
Musikeren Peter Basian, tager Grundtvigs tradition med Mands Minde foredrag op. I dette tredje foredrag handler det om kærlighed til udvikling og vækst, en taknemmelig mod samfundet som har gjort at vi er de første i historien der kan tillade os at spørge vores børn "Hvad vil du bruge dit liv til". Om levendegørelsen af fortiden, om de store spørgsmål og om to forskellige lyttepositioner. Foredragsrækken har fået titlen "Livet som vækst" og med undertitlen, men vi starter med nr. 370 i højskolesangbogen Carl Nielsens "Havet omkring Danmark"


03. maj 2010
Den danske blæserkvintet, det mangeårige bekendtskab med Sergiu Celibiache og hans undervisning i musikfænomenologi. Om årene som underviser i fagot og kammermusik og om et højere fællesskab i samspil på højeste niveau . Foredragsrækken har fået titlen "Gå aldrig ned fra scenen" og med undertitlen 66 års kulturhistorie oplevet indefra, dagens afsnit hedder "Mesterlære" men vi starter med nr. 442 i højskolesangbogen, Carl Nielsens "Den milde dag er lys og lang".


12. maj 2010
En kærlighedserklæring til et kulturelt nybrud, om nye samværsformer og åbne familierelationer, og om mødet med klarinetisten Nikola Jankov. Foredragsrækken har fået titlen "Gå aldrig ned fra scenen" og med undertitlen 66 års kulturhistorie oplevet indefra. Dagens afsnit hedder "Kulturbrud", men vi starter med nr. 152 i Højskolesangbogen H. Rung's "Moders navn er en himmelsk lyd. 


17. maj 2010
Hvad er global bevidst egentlig, om evnen til at elske det den fremmede elsker, om balkantrioen, svantes viser, Bazaar og rejser til Lapland med datteren Olga. Foredragsrækken har fået titlen "Gå aldrig ned fra scenen" og med undertitlen 66 års kulturhistorie oplevet indefra. Dette 6 foredrag bærer titlen "Senmoderniteten. Men vi starter med nr. 504 i højskolesangbogen, Carl Nielsens "Jeg bærer med smil min byrde"


24. maj 2010
I dag sender vi syvende afsnit af musikeren Peter Bastians Mands Minde foredrag, der foregik på Vatov fra starten af det nye år.Om bogen "Ind i musikken" som udkommer i 1987 og skaber et stormvejr af interesse hos et bredt publikum. Om at blive berømt. At optræde for fulde huse. Om den perfekte idyl ved sø og skov. Om en grønlands ekspidition. Samt en fornemmelse af at være ved vejs ende, kort sagt at have hovedet mod loftet. Foredragsrækken har fået titlen "Livet som vækst" og med undertitlen ,men vi starter med nr.14 i højskolesangbogen. Oluf Rings "Se nu stiger solen af havets skød"


1. maj 2010
En stigende oplevelse af utroværdighed og mistillid til at det nogensinde kan blive anderledes, om nødvendigheden af indre vækst og udvikling af moral. Om mødet med Andrew Cohen, om en dybere forståelse af kunstens væsen Foredragsrækken har fået titlen "Gå aldrig ned fra scenen" og med undertitlen 66 års kulturhistorie oplevet indefra. Dette 8 foredrag bærer samme titel som hele foredrags rækken nemlig "Gå aldrig ned fra scenen".


7. juni 2010
Idag sender vi niende og dermed sidste afsnit af musikeren Peter Bastians Mands Minde foredrag, der foregik på Vatov fra starten af det nye år. Idag skal vi høre om : Instinktet for at skabe, om det store spørgsmål "Hvor kommer vi fra". videnskabens og religionens fælles anligende i at søge svar på de store spørgsmål, og om hvordan vi kan træde ud af senmoderniteten. Foredragsrækken har fået titlen "Gå aldrig ned fra scenen" og med undertitlen 66 års kulturhistorie oplevet indefra.

Programside <her>

Podcast feed <her>