Udsendelser i TV og Radio

Udsendelser i TV og Radio - Katolikker i Dialog

Sveriges Radio: Sommar & Vinter i P1 - Anders Arborelius

16. juli 2017

Sveriges Radio skriver:

Anders Arborelius tillsammans med tekniker Fabian Begnert och producent Håkan Lahger. Foto: Jonas Ekblom / Sveriges Radio

BISKOP, KARDINAL. – Som biskop i Stockholms katolska stift har jag människor med rötter i hela världen omkring mig. Det kommer att märkas i den ”saliga blandning” av musik som jag har valt, både av andlig och mer världslig karaktär: från Elvis Presley till Edvard Persson. Lite glimtar från mitt eget liv som karmelitbroder, biskop och kardinal skymtar också fram liksom det jag lever för och tror på.

Om Anders Arborelius
Sveriges förste kardinal som formellt utsågs den 28 juni i Peterskyrkan i Rom. Biskop i Stockholms katolska stift. Växte upp i Lund med sin mor som var bibliotekarie. Konverterade till katolicismen i tjugoårsåldern vid S:ta Elisabeths kapell i Malmö. Är den första katolska biskopen i Sverige med svenskt ursprung sedan den lutherska reformationen på 1500-talet.
Kan inte närvara vid presskonferensen då han är i Rom och lämnar över en ikon till påven.

Producent: Håkan Lahger

Kan afspilles via denne player:

Link til udsendelsen <her>