Vassula Rydén - "Sandt liv i Gud"

"En underlig mail fra Niels Christian Hvidt...."

7. august 2017

Artikel fra siden 'pseudomystica' - en webside, der forholder sig kritisk til Vassula Ryden og 'Sandt liv i Gud' (TLIG - True Life in God).

Niels Christian Hvidt

For et par måneder siden fik dominikanerpræsten Francois-Marie Dermine en underlig mail fra dr. Niels Christian Hvidt, som er en kendt tilhænger og støtte af Vassula Rydén.
Mailen indeholdt en rosende omtale af p. Dermines skrifter og bad om et møde med ham med henblik på at drøfte nogle væsentlige og presserende teologiske spørgsmå. Mailen var så besynderlig, at p. Dermine afslog anmodningen om et møde.

Nogle uger senere orienterede p. Dermines proivinsialprior ham om at Vassula Rydén havde besøgt dominikanerordenens øverste leder for at klage over ham, især hvad angik p. Dermines 2008 artikel om VR's budskaber. Hun fremlagde diverse dokumenter, bl.a. en artikel af fr. Joseph Jannuzzi, der ofte ledsager VR på rejser i forbindelse med hendes internationale mødevirksomhed. Mailkorrespondancen mellem p.Dermine og Niels Christian Hvidt var blandt de fremlagte dokumenter.

Dette gav p. Dermine anledning til at informere sine foresatte. Han skrev:

Jeg beklager Vassula Rydéns besøg hos vores Ordensmagister på grund af den ulejlighed, dette besøg må have forårsaget - men jeg er også beæret: Selv om jeg i de senere år hverken har skrevet eller sagt noget om VR, så generer det, jeg skriver på pseudomystica.info hende stadig i høj grad.. Det er klart, at dette besøg afslører en svækkelse, der ikke er til at standse, af et fænomen, som i halvfemserne kunne regne med støtte fra hundredetusindvis af tilhængere, fra tusinder af præster, mange biskopper og et par kardinaler - til dels takket være støtten fra (den franske) mariolog Rene Laurentin.

Pt kører Vassula Rydén en kampagne, der skal overbevise præster og biskopper om, at Kirken har ændret sin negative holdning til hende.

Det drejer sig primært om to argumenter:

Det første er den påståede omstødelse af den bekendtgørelse fra 1995 (fra troskongregationen, o.a.), der gik imod hende.
Omstødelsen skulle være sket, takket være de uddybende og forklarende kommentere fra 2003, som blev fremlagt for Troskongregationen (CDF)  og for dens daværendepræfekt kardinal Josef Ratzinger. Imidlertid afholder Vassula Rydén og hende 'teologer' sig fra at nævne Cirkulæret fra 2007 (under Benedikt XVI.s pointifikat) fra samme kongregation til præsidenterne for alle bispekonferencer om fru Vassula Rydéns skrifter og aktivitet, underskrevet af kardinal Levada, dengang præfekt for CDR.
Dette brev anerkender de ovenfor nævnte 'uddybende forklaringer vedrørende nogle problematiske punkter', men bekræfter ufravigeligt, at 1995 bekendtgørelsen - 

"beholder sin gyldighed som en læremæssig vurdering af de skrifter, kongregationen har undersøgt"

idet det specificeres, at Vassula Rydéns påståede guddommelige åbenbaringer alene er "personlige meditationer"...; og der udtales, at det

"fortsat ikke er passende for katolikker at deltage i bedegrupper, etableret af fru Rydén".

Det andet argument [som VR bringer frem] er det 'imprimatur' og 'nihil obstat', som to af 'hendes' biskopper har udstedt på trods af CDF's modsatte holdning.

En historie om forsøg på at intimidere kritikere.
Hvad angår budskaber og publikationer fra Fru Rydéns 'Sandt liv i Gud', så henføres enhver kritik eller modstand [mod disse} til djævelen, og kritikere omtales som 'fjender', som falder fra troen, agenter fra 'kirkeligt frimureri', 'forfølgere af Helligånden, 'sjakaler der arbejder om natten,", etc {...]

Fru Rydéns besøg hos dominikanernes ordensmagister er det seneste eksempel fra en række af forsøg på at bringe dem til tavshed, der offentligt giver udtryk for kritik eller forbehold over for hendes 'budskaber'.

Samme fremgangsmåde blev allerede brugt i halvfemserne.
Resten af artiklen giver eksempler på og dokumenterer sådanne forsøg <her>.

_______________
Omtalte kilder:

p. Dermines 2008 artikel om VR's budskaber  <her>
Cirkulæret fra 2007 (under Benedikt XVI.s pointifikat) <her>
1995 bekendtgørelsen <her>
Fik hendes påståede budskaber nihil obstat og imprimatur? <her>


Tema: Vassula Rydén - <her>