Video - Vatikanet

Video - Vatikanet - Katolikker i Dialog

Vatikanet: Urbi et Orbi

Søndag d. 20 april 2014 - 12:00

Easter message and Urbi et Orbi blessing of the Holy Father