Video - Vatikanet

Video - Vatikanet - Katolikker i Dialog

Vatikanet: Urbi et Orbi

Søndag d. 5. april  2015 - 12:00

Simultantolkning til Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Portugisisk.

Starts at 12:00 pm - Easter message and Urbi et Orbi blessing of the Holy Father Messaggio Pasquale e Benedizione 'Urbi et Orbi' del Santo Padre


Urbi et Orbi: Prayers for massacred students in Kenya