Video - På nettet...

Video - På nettet.... Katolikker i Dialog

Pinsedagsmesse fra kirken Sankt Thomas Aquin i Toulouse

27. maj 2015 opdateret med kommentar og forklaring:

Så sad jeg der, lige overfor guldskrinet med de jordiske rester af Thomas Aquinas, i Jacobinerkirken i Touloulse, sammen med massevis af brødre og søstre i dominikanerorden.

Som man fornemmer fra fjernsynsudsendelsen: her var megen glæde – det var en virkelig pinseoplevelse.

Og for os som hører til ordenen:

en formidabel manifestation af, at den vision Dominikus for 800 år bragte til kirken, stadig lever, og lever godt.

Dominikanerordenen fejrer 800 års jubilæum. Det vil sige – egentlig først i 2016 – det var den 22. December 1216 at ordenen fik pavelig godkendelse. Men allerede året før havde Dominikus fået en lokal godkendelse fra biskoppen af Toulouse – derfor var festen der!

Og det var da også mest brødre fra Toulouseprovinsen som var til stede. Det er en provins i fuldt vigør – de har haft mere end 30 præstevielser siden år 2000.

Dominikanerodenens officielle navn er ”prædikebrødrenes orden”. Et noget specielt navn, og måske var navnet også mest tænkt som en arbejdstitel, indtil et ”bedre” navn kunne findes. Den teori har jeg hørt en ordenshistoriker fremføre. Hvis han har ret, så kom det til at passe meget godt på en orden som hele tiden har været et laboratorium for fornyelse.

Det siger næsten sig selv, at hvis noget, kan bestå i 800 år, som f.eks. også fransiskanerne, ligger forklaringen gemt i en helt umanerlig god evne til at forny sig, ”genopfinde” sig selv og se muligheder og behov for forkyndelse i kirke og samfund.

Eller som en provinsial sagde ved en løfteaflæggelse for 8 nye brødre: tillykke til jer og tillykke til os... I dag har vi fået 8 nye grundlæggere...

Så mon ikke der i fremtiden ligger flere store jubilæer og venter...?

Jesper Fich op

24. maj 2015

Pinsedagsmesse fra kirken Sankt Thomas Aquin i Toulouse (også kaldet Jakobinerkirken)

Messen fejres i anledning af 800 års jubilæet for grundlæggelsen af Prædikebrødrenes Orden (O.P), bedre kendt som Dominikanerordenen.
Hovedcelebrant er dominikaneren mgr Jean-Louis Bruguès.

Produktion: France 2

Kommentator: Carine Poidatz

Jesper Fich op, sognepræst Skt. Mariæ kirke, frb.  - deltager.

Wikipedia:  Kirken Sankt Thomas Aquin i Toulouse