Video - På nettet...

Video - På nettet.... Katolikker i Dialog

Oslo byarkiv: Kloster, 1972

18. maj 2016

Om livet i Lunden kloster (dominikanerkloster etablert i Oslo 1952), det eneste kontemplative kloster i Norge. Filmen inneholder ingen kommentarer, da stillheten er et viktig element i klosterlivet. Nødvendige informasjoner kommer til uttrykk i form av tekster.