Artikler i aviser / på nettet

Artikler i aviser / på nettet - - Katolikker i Dialog

dagbladet.no: Biskoppen indrømmer medlemsfejl i den katolske kirke

21. okt. 2014

Dagbladet (Norge) skriver bl.a.:

I flere artikler har Dagbladet avdekket at Den katolske kirke i Norge har registrert uvitende mennesker som medlemmer i kirka.

Kirka får, som andre tros- og livssynssamfunn i Norge, offentlig støtte basert på medlemstall. I 2015 vil Den katolske kirke samlet få omlag 130 millioner i samlet offentlig tilskudd.

Medlemstallet i den katolske kirka i Norge vokst kraftig det siste snaue tiåret - og fra 66 000 til 120 000 bare mellom 2010 og 2014.

- I denne de siste års massive vekst, som har strukket Kirkens ressurser til det ytterste, innser jeg at det kan ha forekommet svikt i våre rutiner, der enkeltpersoner feilaktig har vært registrert som medlem i Den katolske kirke. Dette er dypt beklagelig. Der feil har forekommet - og eventuelt forekommer - forsikrer jeg om at disse er blitt og blir rettet opp så snart vi får vite om dem, sier biskop Bernt Eidsvig i en pressemelding.

Hele artiklen er <her>


Tema: Norge - Medlemsregistrering - oversigt: <her>