Artikler i aviser / på nettet

Artikler i aviser / på nettet - - Katolikker i Dialog

dagbladet.no: Kræver at den katolske kirke forklare sig

21. okt. 2014

Dagbladet (Norge) skriver bl.a.:

Fylkesmannen i Oslo ber om redegjørelse for hvordan «ufrivillige katolikker» har endt opp med tilskuddsberettiget medlemskap i den katolske kirka.

Den katolske kirke i Norge oppgir at de nå har over 120 000 medlemmer - det er nær en fordobling bare de siste fire årene. 

I 2015 kommer Pavens undersåtter i Norge til å motta 130 millioner kroner i offentlig tilskudd, basert på nettopp medlemstallene. 

Nå må kirka redegjøre for hvordan de fører inn medlemmer i sitt medlemsregister. 

- Ikke etter reglene
Bakgrunnen er at Dagbladet torsdag omtalte norsk-polske Agnieszka Bryn, som i en årrekke har vært registrert som medlem av St. Olav menighet i Oslo, uten at hun selv var klar over det. 

Den katolske kirke i Norge kan ikke forklare hvordan Bryn har havnet i medlemregisteret.

For å utløse statsstøtte, må alle som meldes inn i tros- og livssynssamfunn oppgi personnummer. I Norge avgjør alle over 15 år selv om de vil melde seg inn i et trossamfunn.

Hele artiklen er <her>


Tema: Norge - Medlemsregistrering - oversigt: <her>