Artikler i aviser / på nettet

Artikler i aviser / på nettet - - Katolikker i Dialog

dagen.se: ”Omgifta är rika världens problematik”

22. okt. 2014

Anna Bieniaszewski Sandberg, dagen.se, skriver bl.a.:

Efter två veckor av hårt arbete i Vatikanen och stundtals skoningslös mediebevakning återvänder de katolska biskoparna tillbaka till sina stift. Dagen har träffat den svenske biskopen Anders Arborelius för att höra hans redogörelse för den katolska familjesynoden.

Den här synoden ska ha skilt sig från de tidigare genom att man tydligen talade ovanlig öppet om saker och ting. Stämmer det?

– Det här var första gången jag var med på en synod, men ja, det var väldigt fritt och det kunde hetta till ibland. Men jag upplever inte att det var någon konflikt eller att det var olika falanger som drog åt olika håll.

Men för oss som följde rapporteringen kunde det stundtals verka som att det pågick ett krig mellan den liberala delen av kyrkan som vill ha reformer, och den konservativa som vill försvara läran till varje pris. Det kunde upplevas som oerhört polariserat och ledde i sin tur till en polarisering katoliker emellan.

– Ja, och det är det olyckliga när man ser på kyrkan med världsliga ögon. Även många katoliker ser kyrkan genom massmedierapporteringen som gärna använder partibeteckningar för att definiera den. Med dessa kan inte användas här. Det är sant att vissa koncentrerar sig mer på vissa frågor och andra koncentrerar sig mer på andra. Men olika uppfattningar kan gå tvärs över de olika linjer man så gärna vill ställa upp. Det här världsliga sättet att tänka om kyrkan är faktiskt något jag oroar mig för.

Hele artiklen er <her>