Artikler i aviser / på nettet

Artikler i aviser / på nettet - - Katolikker i Dialog

Roskilde Avis: Sygehus mod katolikkerne

10. juni 2014

23. maj 2014 - Roskilde Avis skriver Paul Kofoed Christiansen bl.a. 

I Roskilde hersker der gode og venskabelige relationer mellem den lokale katolske kirke og de lokale folkekirker.Men sådan har det bestemt ikke altid været. Det er etableringen af Roskilde Domsogns Menighedspleje for 130 år siden et godt eksempel på. Dengang var der et meget anstrængt – ja nærmest fjendsk forhold – mellem de to kirkesamfund.
-
Der opstod en lokal avisfejde, hvor en lokal luthersk præst bl.a. skrev:

”Jeg tillader mig at gøre opmærksom herpå nu, da vi har en katolsk kirke i byen, at man ikke skal blive overordentlig imponeret, hvis man også skulle blive vidne til et gnistrende katolsk lærdomsfyrværkeribombardement.”

-

I Roskilde Dagblad kunne man den 5. maj 1936 bl.a. læse følgende:

”Selve den tanke at det katolske hospital skal foretrækkes i et protestantisk land, er oprørende, og at socialdemokrater går ind for, at udenlandsk arbejdskraft bevares, og landets egne kræfter kasseres, er uforståelig.”

Hele artiklen er <her>