Artikler i aviser / på nettet

Artikler i aviser / på nettet - - Katolikker i Dialog

religion.dk - Daniel Nørgaard: "Synoden var en Helligåndens gave til den katolske kirke"

1. dec. 2015

"Jeg ser dialogen mellem de forskellige grupperinger som meget frugtbar og nødvendig for den katolske kirke, skriver katolsk præst i Danmark"

Sognepræst ved den katolske domkirke i kbh.,  Daniel Nørgaard,  skriver på religion.dk et langt indlæg - herunder bringes nogle udklip:

Jeg værdsætter Iben Thranholms ønske om at forsvare vores katolske kirke mod at gå til grunde i relativisme og udvandethed. Jeg er også bevidst om, at hun ikke er den eneste katolik, der er nervøs for, hvad pave Frans indfører af ”nyheder” i vores kirke. Men når hun fortæller, at familiesynoden har skabt så stor splittelse i den katolske kirke, at den trues med at bryde sammen, så skader hun både kirkens omdømme og sin egen troværdighed. For det er skadeligt for vores kirke at få folk til at se på synoden som en mørk plet på kirkehistorien frem for det, den er: en Helligåndens gave til Guds folk. 

Jeg tror ikke, hun bevidst forsøger at manipulere med virkeligheden, men der er så mange fejludtalelser i Iben Thranholms indlæg på religion.dk d. 17. november, at jeg bliver nødt til at påpege dem: 

1. Iben Thranholm sætter spørgsmålstegn ved min kompetence til at gengive, hvad der er sket under synoden, fordi jeg efter hendes vidende ikke var til stede i Rom under synoden. Jeg mener nu, at man med vor tids moderne kommunikationsmidler sagtens kan sætte sig ind i noget, der sker langt borte. Men jeg var rent faktisk i Rom i dagene 11.-16. oktober og 22.-24. oktober. Synoden fandt sted 4.-25. oktober.

2. Iben Thranholm skriver:

”Havde pastor Daniel Nørgaard fulgt bare en smule med i de internationale medier, så ville han vide, at den forvirring, der er kernen i min analyse, er blevet omtalt af journalister og kommentatorer i utallige medier verden over”.

Synodens hovedordfører, kardinal Erdö fortalte en gruppe ungarske præster, at der er to synoder: mediernes og den virkelige synode. 

Han kunne ikke genkende mediernes udgave af synoden. Jeg har skam læst forskellige journalisters forsøg på at skabe en historie om en stormfyldt synode. Men jeg vil ikke basere mit kendskab til synoden på de medier, der altid skal dreje historierne til at være konfliktfyldte. Derfor har jeg lagt vægt på at læse synodens officielle udtalelser, at læse og se interviews med synodedeltagerne og at tale med en, der var til stede under hele synoden. Baserer Iben Thranholm sin egen analyse på omtale fra medierne frem for de officielle dokumenter fra synoden?. 

3. Iben Thranholm skriver, at hun ”blot fremstiller fakta, hvad angår synoden”. Her ville Iben Thranholm jo tabe en retssag, for det er beviseligt, at hun har fordrejer fakta. Se f.eks. hendes udsagn om 2014-synoden i et indlæg af 4. oktober: Her påstår hun, at synoden talte for homoseksuelle parforhold, mens virkeligheden var, at den fordømte dem. Hun taler om synodens ”opfordring til at ”acceptere og værdsætte” homoseksuelt samliv og til at byde homoseksuelle par velkommen i menighederne”.

Men synoden har på intet tidspunkt talt om at acceptere og værdsætte homoseksuelt samliv, tværtimod var ordene i den konkluderende rapport ”Der er intet grundlag for at sammenligne eller skabe endog fjerne analogier mellem homoseksuelle forhold og Guds plan for ægteskabet og familien. Ikke desto mindre skal mænd og kvinder med homoseksuelle tendenser modtages med respekt og følsomhed” (18. oktober 2014, Relatio synodi nr. 55). 

--

Jeg oplever det, som om Iben Thranholm har brug for at bevise, at hendes bange anelser, som hun gav udtryk for før synoden, bl.a. i sit indlæg af 4. oktober, viste sig at være begrundede. Og derfor forsøger hun at beskrive synoden som et stormvejr. Problemet er bare, at hun ikke formår at lægge beviser frem for denne version af synoden, og derfor vender og drejer hun udtalelser, så de lyder til at give hende ret. Hver gang, jeg har påpeget faktuelle fejl i Iben Thranholms indlæg, har hun undladt at tage stilling til det.. 

Når jeg tager til genmæle mod Iben Thranholm i denne sag, så kan jeg komme til at lyde som en eksponent for en liberal gruppe inden for vores kirke, for min moddebattør opfattes som en konservativ katolik. 

Lad mig lige præcisere, at jeg langt fra er tilhænger af alle de forslag til ændringer, som er blevet fremført før og under synoden. Synodens slutdokument er jeg dog begejstret for. Jeg er glad for mange af de indspark, som ”konservative” kardinaler som Erdö, Napier og Sarah er kommet med. Jeg ser dialogen mellem de forskellige grupperinger som meget frugtbar og nødvendig for den katolske kirke, og jeg ser ikke mig selv på en særlig fløj. Altid prøver jeg at vejlede og belære i trofasthed mod min kirkes lære. Men vor kirkes lære er bare ikke så sort-hvid som Iben Thranholm vil gøre den til. 

Kirken er jo grundlagt af Kristus, som sagde: ”Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld”.

--

Lad mig slutte af med nogle citater fra Kardinal Erdö, synodens hovedordfører, som af sensationspressen betragtes som en konservativ sværvægter. I et interview fra d. 27. oktober sagde han bl.a.: ”vi blev vidner til, hvordan Helligånden virkede i vores midte (…) Det var altså et levende ønske i vores indre, for sjælenes frelses skyld, at finde den rigtige vej, den bedste løsning. I den ånd forløb møderne og i den ånd kom meningerne til udtryk. Det var meget vigtigt at mærke, at der blev dannet konvergens dag for dag, fra uge til uge, med større og større tydelighed, på mange områder. Det var meget imponerende at se. (…) Det var også meget vigtigt at erfare at uvilkårligt, baseret på enkelte erfaringer og forslag, begyndte et nyt billede af kirken at tage form. Naturligvis den ene, hellige, katolske, apostoliske Kirke, men med nye vægtninger. (…) Her er vi vidner til opvågning af en ny kirkelig bevidsthed, og dette er vigtigere end enhver detalje eller paragraf. Måske troede vi, at vi diskuterede paragraffer, men så – ganske ubemærket – kom vi til at se den fornyede Kirkes ansigt i spejlet”. 

Hele indlægget er <her>