Artikler i aviser / på nettet

Artikler i aviser / på nettet - - Katolikker i Dialog

Vårt Land: Katolsk mundkurv

10. marts 2015 

"En kirke i krise skulle heller satse på åpenhet enn på et kommunikasjonsbyrå"


Jon Magne Lund, kommentarredaktør, Vårt Land

Nonne Anne Bente Hadland har stor tillit i og utenfor Den katolske kirke som en klarttenkende og sindig leder. I sin blogg – som Vårt Land gjengir en artikkel fra i dagens avis – skriver Hadland at hun ble rasende da hun leste brevet fra kirkens ledelse der medlemmene ble bedt om ikke å uttale seg til media om medlemsrotet. Hennes raseri er lett å forstå

Hadland spør om ikke biskop Eidsvig og økonomisjefen bør tre til side fordi de nå er siktet for grovt bedrageri – på tross av at hun i utgangspunktet sterkt ønsket at Eidsvig fortsatte som den gode biskop han har vært. En slik løsning er omdiskutert. Fungerende administrasjonssjef Lisa Wade sier til Vårt Land at en suspensjon av biskopen og økonomisjefen vil bli tolket som at de anses som skyldige. Kanskje det. Hadlands utspill viser uansett at det bryter på dypt vann i kirken nå. Krisen er ingen medieskapt virkelighet.

Hadland kritiserer at personer som nå er hentet inn i ledelsen i Oslo bispedømme, ikke kjenner kirken og styringsstrukturen. Formaningen om å holde munn er for Hadland en viktig grunn for at ledelsen har mistet tillit. Hennes raseri retter seg ikke minst mot administrasjonssjefen, som har undertegnet brevet. Hadland poengterer at dette har Wade ingen rett til å skrive; i katolsk tro står samvittigheten sentralt.

Hele artiklen er <her>


Tema: Norge - Medlemsregistrering - oversigt: <her>