Artikler i aviser / på nettet

Artikler i aviser / på nettet - - Katolikker i Dialog

Vårt Land: Den norske kirke frykter effekten av katolsk medlemskaos

20. marts 2015

Toppledere i Den norske kirke er urolig for at følgene medlemsrotet i Den katolske kirke kan få for dem og andre trossamfunn.

Jan Arild Holbek, Vårt Land, skriver bl.a.

– Vi skal ikke undervurdere de negative skadevirkningene dette på sikt kan få for flere enn Den katolske kirke. For dette handler om tillit til trossamfunn og til at de klarer å manøvrere på etisk forsvarlig vis, sier biskop Erling Pettersen til Vårt Land.

Han er leder av Mellomkirkelig råd, Den norske kirkes organ med ansvar for mellomkirkelige spørsmål.

– Ikke i samme bås som katolikkene
– Den norske kirke har ingenting å skjule i denne saken, og er ikke i samme bås som Den katolske kirke. Men i forlengelsen av anklagene mot Den katolske kirke stilles det nå spørsmål ved finansieringen av tros- og livssynssamfunn i Norge. Vi har sett populistiske mediekommentarer som vil ha dette bort. Det har ingen av oss råd til ved overgangen til en ny ordning for Den norske kirke, mener Pettersen.

På torsdagens møte i Kirkerådet uttrykte flere bekymring for at medlemskapskaoset i Den katolske kirke og debatten i dets kjølevann, kan få konsekvenser for tilslutningen til dagens offentlige finansiering av tros- og livssynssamfunn i Norge.

Frykter svekket oppslutning
– Jeg tror medlemsrotet har veldig negative konsekvenser også for andre kirkesamfunn. Jeg er redd anklagene mot Den katolske kirke vil føre til svekket oppslutning om den tradisjonelle måten å finansiere Den norske kirke, sa kirkerådsmedlem Egil Morland fra Bjørgvin i rådsmøtet.

Han peker på at blant prinsippene som ligger til grunn for overgangen fra statskirke til en mer selvstendig folkekirke er at statens finansieringsoppgaver for kirken og kommunenes ansvar for den lokale kirkes økonomi, skal videreføres.

Hele artiklen er <her>


Tema: Norge - Medlemsregistrering - oversigt: <her>