Artikler i aviser / på nettet

Artikler i aviser / på nettet - - Katolikker i Dialog

Information: Opgør med den kristne herredømmetænkning

11. aug. 2015


Peter Singer, information, (Oversat af Niels Ivar Larsen) skriver bl.a.:

Pave Frans er ikke blot optaget af klimasagen – af hans seneste hyrdebrev fremgår også, at han er dyreven og modstander af industrielle overgreb mod produktionsdyr

I maj udgav pave Frans sit historiske hyrdebrev,Laudatio Si eller ’Lovet være’. Han antog i sin tid sit pavelige navn, forklarer han i denne tekst, fordi han anser Frans af Assisi for at være »det fremmeste eksempel på omsorg for de svage og på en integreret økologi udlevet i glæde og autenticitet«. Hans navnebror påviste, at omsorg for naturen også hænger sammen med retfærdighed for de fattige, socialt engagement og indre sjælefred.

Hyrdebrevets titel henviser til Frans af Assisis såkaldte Solsang, en lovsang til Gud for alt det skabte og det mest markante udtryk for miljøholisme inden for den romersk-katolske tradition. Og dog har Solsangen med sin anråbelse af broder Sol og søster Måneforekommet en og anden teolog at være så tæt på naturtilbedelse, at den ikke burde have plads i katolsk tænkning.

Den tvivl er der nu rammet en pæl igennem. Allerede Frans’ forgænger i embedet, pave Benedikt XVI, begyndte at vende Romerkirkens opmærksomhed mod behovet for miljømæssig bæredygtighed. Frans har nu taget denne proces et godt stykke længere.

-

Nu – i Laudatio Si – citerer Frans den passage i Lukas-evangeliet, hvor Jesus siger om fuglene, at »ikke én af dem er glemt af Gud«. Han spørger derpå: »Hvordan kan vi overhovedet mishandle dem eller udsætte dem for lidelser?« Det er et godt spørgsmål, fordi mishandle dem, det gør vi – og i massivt omfang.

De fleste katolikker deltager også i denne mishandling, en vis andel af dem ved at opdrætte kyllinger, ænder og kalkuner på måder, der maksimerer profit ved at reducere dyrevelfærd, og det store flertal af dem ved at købe produkterne fra disse dyrefabrikker. Hvis Pave Frans kan ændre dette, vil han efter min mening have udrettet mere godt end nogen anden pave i nyere historie.

Hele artiklen er <her>


Tema: Laudato Si  <her>