Artikler i aviser / på nettet

Artikler i aviser / på nettet - - Katolikker i Dialog

Tromsø katolikkerne betaler statsstøtte tilbage

5. sept. 2015

Erlend Friestad, Vårt Land, skriver bl.a.

– Vi kommer ikke til å anke. Vi vil betale, sier økonom i Tromsø stift, Den katolske kirke i Nord-Norge, Ulrik Sverdrup-Thygeson.

I forrige uke vedtok Fylkesmannen i Troms å kreve tilbakebetalt 2,5 millioner kroner som Tromsø stift har fått i statsstøtte for medlemmer som ikke meldte seg inn selv. Selv om Tromsø stift er et eget bispedømme og registrert som et eget trossamfunn, har medlemsregisteret vært drevet av Oslo katolske bispedømme (OKB). Dermed har også Tromsø stift blitt rammet av medlemsrotet i Den katolske kirke.

Ansatte i OKB meldte inn tusenvis av personer basert på nasjonalitet fra land som hovedsaklig er katolske. Navnene fant de i telefonkatalogen, og personene ble aldri spurt. – Ulovlig, mener myndighetene og krever tilbakebetaling av den offentlige støtten.

-

– Hvorfor har dere kommet til en annen konklusjon enn OKB?

– Vi aksepterer det offentliges forståelse av regelverket. Vi mener at en som er døpt katolsk i Polen også er katolikk i Norge, men skjønner at offentlige myndigheter ikke vil stille seg i en situasjon der de må vurdere en innmelding gjort i utlandet, sier Sverdrup-Thygeson.

– Ikke etisk holdbar metode

– Hva tenker du om at man registrerte personer som ikke ble spurt?

– Vi har vært nokså klare på at den fremgangsmåten ikke er etisk holdbar, sier han.

I tillegg til de 2,5 millionene i statsstøtte, vil også Troms stift betale tilbake støtte de har fått for mye fra kommunene, om lag 2,5 millioner det også. De vil nå ta kontakt med rådmannsutvalgene i de tre nordligste fylkene for å finne ut av hvordan det skal organiseres.

Hele artiklen er <her>


Wikipedia: Tromsø katolske stift <her> 


Tema: Norge - Medlemsregistrering - oversigt: <her>