Artikler i aviser / på nettet

Artikler i aviser / på nettet - - Katolikker i Dialog

Vårt Land: Biskop var advaret mod muligt lovbrud

5. sept. 2015

2012: Katolik advarer biskop Eidsvig om, at det kunne være en sag for politiet hvorledes man administrere medlems systemet.

2015: Oslo katolske bispedømme: Eventuelle fejl er sket i god tro.

Erlend Friestad, Vårt Land, skriver bl.a.

Biskop var advaret mod muligt lovbrud.

«Det har i lang tid – med god grunn – blitt protestert kraftig på at andre (spesielt Den norske kirke) har tatt katolikker med i sine register, med den konsekvens at vi har mistet støtte for de samme personer som følge av dobbeltregistrering. Nå viser det seg at vi selv driver med noe av det samme.»

Sitatet er hentet fra et brev til de norske biskopene i Den katolske kirke og er signert av Torbjørn Olsen, daværende økonomi­sjef i Tromsø stift. Han sitter nå i ledelsen i Oslo katolske bispedømme (OKB) som biskoppelig vikar.

I brevet datert desember 2012 advarer han biskopene om at mye tyder på at registreringspraksisen til Den katolske kirke­ bryter med loven. I sin klage til Kulturdepartementet på kravet om tilbakebetaling av stats­støtte, skriver Oslo katolske ­bispedømme at eventuelle feil er gjort i god tro.

– Svært pinlig

I et møte i ­Religionspolitisk utvalg (RPU) i paraplyorganisasjonen Norges Kristne Råd i november 2012 fikk katolikkenes representant Torbjørn Olsen kritikk fra de andre representantene etter at Baptist­samfunnet hadde redegjort for en rekke dobbeltregi­streringer som Den katolske kirke var ­ansvarlig for.

Olsen beklaget det som var skjedd og sa at han fant saken «svært pinlig». Ifølge Olsen dempet ikke beklagelsen kritikken.

«Det ble opplevd som alt for svakt å snakke om dette som ‘pinlig’», skrev Olsen i tilbakemeldingen til biskopene.

«Man var i RPU var rystet over at jeg kunne godta ‘negativ innmelding’, dvs. at vi tar med folk med mindre de protesterer (det var jo like ille som Dnk)», skriver han videre. Den siste delen av setningen viser til medlemsrotet i Den norske kirke (Dnk).

– Ødelegge for alle

De andre­ representantene var også ­bekymret for at katolikkenes praksis ville kunne komme inn under det belastede begrepet «medlemsjuks» og ikke bare ramme støtteordningene til alle trossamfunn.

I 2012 var det ikke klart for ­offentligheten at antatte katolikker ble funnet i telefonkatalogen i tusentall. Men Olsen spekulerer i brevet sitt om dette er en forklaring på dobbeltregistreringene,­ og at de som blir lagt til som medlemmer, ikke nødvendigvis blir spurt.

«Det siste er virkelig problematisk. Selv om de fleste som slik blir registrert, antakelig er katolikker, blir tilfellet desto mer alvorlig der hvor vedkommende ikke er det. Her har vi med mer enn statistikk og penger å gjøre.»

Hele artiklen er <her>


Tema: Norge - Medlemsregistrering - oversigt: <her>