Notitia Blog

Notitia Blog - Katolikker i Dialog

Skt. Josefs Skole: UM Christine Antorini på besøg

2. maj 2014

Privatskoleforeningen.dk skriver bl.a.:

Vi lærer af hinanden

Borgmester Joy Mogensen, Skoleleder Thorsten Dyngby og Undervisningsminister Christine Antorini.

Undervisningsminister Christine Antorini besøgte i dag Skt. Josefs Skole i Roskilde i anledningen af, at skolen er ”Ny Nordisk Skole” og sammen med en kommunal folkeskole og et lokalt gymnasium igennem det sidste år har samarbejdet om undervisningen.

Ny Nordisk Skole er et tværgående forandringsprojekt for uddannelsessystemet i Danmark, der med afsæt i danske og nordiske værdier udfordrer den pædagogiske og læringsmæssig praksis.

Gennem samarbejde i netværk, videndeling og udvikling af egen pædagogisk praksis arbejder institutionerne for, at alle børn og unge bliver så dygtige, de kan – uanset social baggrund.

Eleverne viste eksempler fra de undervisningsforløb de har været igennem sammen med elever fra folkeskolen Lynghøjskolen og Himmelev Gymnasium. Der var fine præsentationer af arbejdet med både dansk, engelsk og matematik. Ministeren havde mange spørgsmål og eleverne svarede gerne.

Formand for Danmarks Privatskoleforening, Kurt Ernst, roste skolen og skolens leder, Thorsten Dyngby, og sagde, at oplevelsen og skolens engagement omkring ”Ny Nordisk Skole” kunne samles i et ord: ”Eksemplarisk”.

I Ny Nordisk Skole arbejder institutionerne ud fra tre overordnede mål:

  • Udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige, de kan.
  • Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
  • Styrke tilliden til dagtilbud og uddannelser med respekt for professionel viden og praksis.


Link til omtalen <her>

Roskilde Avis: Ny nordisk skole på Skt. Josef


Skolen skriver om sig selv:

Det har siden starten i 1904 været de katolske søstres mål, at Skt. Josefs Skole skulle være for alle børn, uanset trosretning og baggrund.

Skt. Josefs Skole har, i lighed med størsteparten de 21 katolske skoler i Danmark, et formål, der i ord og indhold svarer til de mål og den virkelighed, som kendetegner skolerne i dag.

Skolens webside <her>