Notitia Blog

Notitia Blog - Katolikker i Dialog

VaticanInsider: Over 3.000 pædofile præster straffet siden 2004, oplyser Vatikanet til FNs Torturkomité

6. maj 2014

VaticanInsider beretter i en artikel om dagens møde mellem FNs Torturkomité og ærkebiskop Silvano Maria Tomasi - som er vatikanets permanent observatør i FN.

Deri kan man bl.a. læse følgende:

Mængden af sager indberettet til Troslærekongregationen 2004 og 2013, som bygger på troværdige beskyldninger mod præster for at begå seksuelle overgreb mod mindreårige under en alder af 18 år, udgøre:

713 i 2004
184 i 2005
218 i 2006
216 i 2007
191 i 2008
196 i 2009
464 i 2010
402 i 2011
418 i 2012
401 i 2013

Totalt: 3.420 sager.

Det skal bemærkes, at disse sager ikke svarer til det år, hvor de blev indberettet. De fleste af dem refererer til misbrug, der fandt sted i halvtredserne, tresserne, halvfjerdserne og firserne.

Antallet af præster pavestolen direkte har afskediget fra præstegerningen mellem 2004 og 2013 er:

89 i 2004
84 i 2005
114 i 2006
84 i 2007
68 i 2008
69 i 2009
84 i 2010
143 i 2011
70 i 2012
43 i 2013

Totalt: 848 sager.


Angående erstatninger i USA :

2.500 millioner dollars er blevet brugt på at indgå erstatnings aftaler med ofrene.
78 millioner til terapi for ofrene.
47 millioner er gået til andre udgifter.

Et af flere spørgsmål FN stillede Vatikanets rep. i FN, ærkebiskop Silvano Maria Tomasi var spørgsmålet vedrørende:

Mgr. Jozef Wesolowski, den tidligere pavelige nuntius til Den Dominikanske Republik, som er blevet anklaget både i den Dominikanske republik og i Polen for at begå sexforbrydelser mod mindreårige.

I august meddelte det Apostolske Palads i Rom, at han var ved at gennemgå en dobbelt retssag, en kriminel og en kanonisk.

"Hvis anklagerne viser sig at være sande, vil han blive retsforfulgt i henhold til gældende lovgivningen " fortalte Mgr Tomasi og oplyste at proceduren er blevet "forsinket", fordi

"visse dokumenter, som Vatikanet har anmodet om fra domstolen i Santo Domingo, endnu ikke er blevet sendt til Vatikanet."

Hele artiklen kan læses <her>


I tillæg til ovenstående kan oplyses følgende: Ifm. en debat på facebook gruppen: katolikker i Dialog d. 20 sept. 2013 <her> blev det oplyst at:

Józef Wesołowski i en periode har været udstationeret i Danmark ved det Apostoliske Nuntiatur i Vedbæk.

Såvidt vides var han sekretær for den daværende nuntius i Vedbæk - i en periode før 2000.