Notitia Blog

Notitia Blog - Katolikker i Dialog

Evangelii Gaudium - Nu på Dansk: Evangeliets Glæde af Pave Frans

19. juni 2014

Bag oversættelsen af Pave Frans' "apostolske skrivelse" - Evangeliets Glæde (Evangelii Gaudium) til Dansk, står Hanne Gregersen og Erling Tiedemann, og de skriver i forordet bl.a.: 

Skrivelsen vakte straks opmærksomhed ved sin fremkomst i november 2013 og ikke kun i kirkelige kredse – den er blevet en bestseller i flere lande.

Den er anderledes end dét, man plejer at høre fra Rom – ikke i grundtankerne, for de kommer fra Evangeliet og er også sagt før i andre dokumenter fra tidligere paver – men i sit uhøjtidelige og insisterende hverdagssprog og sine ofte provokerende udtalelser uden hensyntagen til hellige køer; i synet på den missionale kirke i de moderne samfund og kulturer ("det religiøse liv kan ikke forvises til privatsfæren"); i sin dybe og konkrete kærlighed til alle mennesker og samtidig i de radikale konsekvenser, der drages af Evangeliets forkyndelse – også på det sociale område.

Og pave Frans taler fra et andet sted end mere eurocentriske dokumenter. Han er et menneske fra et andet kontinent, der synes intuitivt at favne en hel verden.

Gratis: catholica.dk udgiver den "apostolske skrivelse" Evangeliets Glæde i pdf format.
134 sider i A4 layout. ca. 0,5 Mbyte. 

Kan hentes <her>

++++

Den er ligeledes ved at blive opsat som ægte eBog i formaterne iBooks (Apple iPad, Mac, m.m.) og Kindle (Amazon, Windows, Mac m.m.) - og de vil være gratis.

Hvis du vil have besked når de er klar, kan du skrive dig op her:

++++

Den ansete journalist John L. Allen skriver 26. nov. 2013 i 'National Catholic Reporter' ifm udgivelsen bl.a.:

'Evangelii Gaudium' amounts to Francis' 'I Have a Dream' speech

Dreams can be powerful things, especially when articulated by leaders with the realistic capacity to translate them into action. That was the case 50 years ago with Martin Luther King Jr.'s famous "I Have a Dream" speech, and it also seems to be the ambition of Pope Francis' bold new apostolic exhortation, "The Joy of the Gospel."

Francis opens with a dream.

"I dream of a 'missionary option,' " Francis writes, "that is, a missionary impulse capable of transforming everything, so that the church's customs, ways of doing things, times and schedules, language and structures can be suitably channeled for the evangelization of today's world, rather than for her self-preservation."

In particular, Francis calls for a church marked by a special passion for the poor and for peace.

Hele artiklen er <her>

Alle artikler fra 'National Catholic Reporter' om Evangelii Gaudium er <her>